Pollenmätningarna räddade i hela landet

Astma- och Allergiförbundet har under många år drivit frågan om att det behövs mer resurser och en nationell samordning av pollenmätningarna. Därför var det en stor framgång när regeringens budget innehöll en satsning på 15 miljoner årligen för att säkra pollenmätningarna i hela landet på lång sikt.

– Det var ett mycket välkommet besked. Vi är så glada att regeringen lyssnat på alla de pollenallergiker som dagligen använder prognoserna för att planera sin medicinering och sin vardag. Detta visar att det går att göra skillnad när vi är många som går ihop, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet.

Sedan det stod klart för ett år sedan att pollenmätningarna i hela norra Sverige skulle läggas ner vid årsskiftet har Astma- och Allergiförbundet drivit en intensiv debatt för att rädda mätningarna tillsammans med många engagerade medlemmar, forskare, pollenallergiker och regionpolitiker. Bland annat har förbundet tillsammans med de fyra nordligaste regionerna uppmanat regeringen att agera. I maj överlämnade förbundet ett upprop till regeringen, med över 6000 namnunderskrifter som krävde besked om säkrade pollenprognoser.

Stort politiskt intresse för allergi

I år är engagemanget för allergifrågan högt bland riksdagsledamöterna. Det visar det höga antalet riksdagsmotioner som lämnats in under allmänna motionstiden. I hela fjorton motioner finns allergi omnämnt.

– Det är otroligt glädjande att det finns ett stort intresse i riksdagen för ett allergiprogram. I många av motionerna nämns ord som allergistrategi och behovet av att regeringen satsar på nationella riktlinjer för allergivården. Dessutom motioner flera om att få till ett nationellt kunskapscentrum för matallergi, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

I år nämner fjorton motioner allergi. Det kan jämföras med sex motioner som nämnde allergi förra året. I år är det dessutom arton motioner som nämner astma medan elva motioner nämnde ordet under 2020.

I riksdagsmotioner från den politiska oppositionen syns också det politiska gehör som opinionsarbetet med pollenmätningarna har fått. Flera av partierna vill satsa på pollenmätningar som en del i att planera sin medicinering. Det betyder att det finns stöd för statligt stöd av pollenmätningar både från regeringen och från oppositionen.

Var med och påverka på kongressen

Den 14–15 maj 2022 är det dags för Astma- och Allergiförbundets kongress då riktningen för de kommande tre årens verksamhet slås fast. Kongressombuden väljer ny förbundsstyrelse, beslutar om verksamhetsplan och budget med mera.

Alla föreningar och medlemmar kan vara med och påverka förbundets framtida arbete och bestämma vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen. Det gör man genom att skicka in en motion för att påverka vad förbundet ska arbeta med eller nominera någon till förbundsstyrelsen. Kongressen väljer även ledamöter till Forskningsfondens styrelse.

Förbundskansliet har sammanställt vanliga frågor och svar samt tagit fram en mall för att skriva motioner inför kongressen. I mallen finns även lite tips som är bra att läsa igenom innan du börjar skriva. I frågor och svar finns även information om hur kongressombud utses och hur du kan nominera till förbundsstyrelsen.

Sista datum för att skicka in motioner till kongressen är 3 januari 2022.

Sista datum för nomineringar till förbundsstyrelsen och fondstyrelsen är 1 februari 2022.

Redan nu kan ni dessutom läsa förbundsstyrelsens förslag till kongressen angående regionalisering. Läs förslaget på astmaoallergiforbundet.se, sök på regionalisering

Ta kontakt med din lokala förening om du vill vara med och påverka.

Kristina Ljungros lämnar förbundet

Kristina Ljungros, generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet, lämnar sitt uppdrag för att bli ny generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.

– Jag är mycket tacksam över att ha fått leda Astma- och Allergiförbundet under en tid då vi har flyttat fram våra positioner avsevärt, säger Kristina Ljungros. Jag tänker bland annat på regeringens löfte om säkrade pollenmätningar över hela landet, att flera riksdagspartier nu pekar på behovet av ett svenskt allergiprogram och vår förhoppning om att Socialstyrelsen ska anta nationella riktlinjer för allergisjukdomar, Sveriges vanligaste kroniska sjukdom. Äntligen finns frågor om astma och allergi på den politiska dagordningen.

– Jag vill tacka alla medlemmar, våra förtroendevalda, förbundets medarbetare och vårdprofessionen för ett mycket gott samarbete, det är tillsammans som vi har gjort det här möjligt. 
Kristina Ljungros lämnar Astma- och Allergiförbundet i januari.

– Jag vill tacka Kristina Ljungros för ett framgångsrikt arbete vilket bland annat ses genom toppnoteringar i Kantar Sifos anseendemätning, via Allergilyftet, Sveriges största allergikonferens samt i politiska genomslag, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Förbundets styrelse har utsett nuvarande kommunikations- och marknadschef Helena Färnsten till tillförordnad generalsekreterare när Kristina Ljungros slutar.

Var med och fira

Har du en idé om ett roligt event som du skulle vilja genomföra tillsammans med din lokala allergiförening? Passa i så fall på nu, förbundsstyrelsen har beslutat om en särskild utlysning på max 6500 kronor per förening ur Blomsterfonden med anledning av att förbundet firar 65-årsjubileum i år.

Aktiviteten ska innehålla ett tydligt inslag av att uppmärksamma förbundets arbete och att organisationen fyller 65 år, den går att kombinera med andra redan inplanerade aktiviteter, ska ske under 2021 och kan vara fysisk eller digital.

Föreningen ansöker på vanligt sätt till Blomsterfonden, men ansökan ska märkas ”Förbundets 65-årsfirande”.

Konferens om rökfritt Sverige

Under tobaksfria veckan, den 23 november, arrangerar Tobakfakta en digital konferens om rökfritt Sverige 2025. Temat är sluta röka med fokus på hållbarhetsfrågor och tobakspolitik. För mer information och anmälan, se tobaksfakta.se.

Nytt i Allergiakademin

Innehållet i Allergiakademin växer. Nu finns förutom de tidigare områdena Vad är allergi?, Pollen, Mjölk, Nöt & jordnöt, även lätta lektioner om äggallergi. Hjälp till att sprida kunskap genom att dela kursen med personer i din närhet som träffar barn med allergi. Om många fler vet lite mer kan föräldrar till barn med allergi känna en större trygghet.

Parfymfritt på jobbet

Parfymfria veckan har just passerat, i år var temat Parfymfritt på jobbet. Astma- och Allergiförbundet lanserade webbsidan ”Parfymfritt på jobbet”, med tips om hur kollegor kan visa hänsyn till personer med doftöverkänslighet, vad arbetsgivaren kan göra och vilka arbetsmiljöregler som kan tillämpas – användbar kunskap året runt.

Dessutom gjordes flera inlägg i sociala medier och utspel i media på temat parfymfritt på jobbet och ett lunchwebbinarium om doftöverkänslighet, med bland andra professor Eva Millqvist, arrangerades.

Förbundet passade också på att marknadsföra rekommenderade oparfymerade produkter med märkningen Asthma Allergy Nordic. Följ gärna märkningen på Instagram på @asthmaallergynordic_se.

Bli stödmedlem för Unga Allergiker!

Vill du hjälpa till att stärka unga med astma och allergi? Genom att stödja Unga Allergikers arbete kan du ge barn och unga med astma och allergi en meningsfull fritid.

Som stödmedlem bidrar du till att unga med astma och allergi får en gemensam organisation att samlas inom, att ungas röster lyfts i frågor som berör astma och allergi och att de kan delta i läger, aktiviteter, konferenser och medlemsträffar.

Att vara stödmedlem kostar 200 kronor per år. Sätt in summan på bankgiro 5853-0064 och märk med ditt namn och ”stödmedlem”. Skicka också ett mejl till info@ungaallergiker.se och märk mejlet med ”stödmedlemskap”.

Vill du inte bli stödmedlem får du gärna ge en valfri gåva till bankgiro 5853-0064. Din gåva är värdefull!