Pilotgrupp lär sig tåla mjölk

De tre första barnen i Sverige som får behandling mot mjölkallergi ska följas av fler. Under hösten kommer ytterligare tio svårt allergiska barn att påbörja sin hyposensibilisering.

Det har gjorts många internationella studier som visar att hyposensibilisering mot mjölk fungerar.
– Det var de finska resultaten som gav den ”sista knuffen” som jag behövde för att börja, tillsammans med resultaten från andra studier som publicerats tidigare, säger doktor Nicholas Brodszki på Barnallergimottagningen i Lund.
Han menar att behandlingsmetoden har studerats tillräckligt för att den skulle kunna börja användas i vården, på specialiserade kliniker.
– Dessutom är det inte ett läkemedel som ges till patienterna, utan ett vanligt förekommande födoämne.

Ja och nej

Behandlingen av de tre första barnen planeras vara avslutad när de kan få i sig 2 dl mjölk dagligen, utan att få symtom. Nicholas Brodszki räknar med att det tar minst ett år, kanske längre. Och så som forskningen visar idag, måste de därefter få i sig mjölk varje dag i resten av sitt liv, för att behålla sin tolerans.

Blev resultaten de du hade förväntat dig?
– Både ja och nej. Ja: att det fungerar. Nej: beträffande tidsaspekten. Baserat på de finska kollegornas erfarenhet hade jag förhoppningar om att det skulle kunna gå snabbare.
William, Lia och David har hittills inte fått samma resultat av sin behandling. För William beror det på att han hade betydligt mer antikoppar från början och därför fick han börja med mindre mängd av mjölk. Det kommer därför att ta längre tid för honom att komma upp i planerade doser. De andra två hade jämförbara nivåer av antikroppar mot mjölk och startade med samma mjölkmängd.
– Varför det skiljer sig åt mellan dem har jag ingen vetenskaplig förklaring till. Vi är alla individer, säger Nicholas Brodszki.

Krav

Kriteriet för att få behandlingen är att vara dokumenterat svårt allergisk mot mjölk, som till exempel att ha behövt åka in på akuten och/eller ha behövt använda adrenalinpenna det senaste halvåret. Barnen ska också vara över sex år, eftersom det annars kan vara möjligt att lyckat resultat beror på den naturliga utläkningsprocessen som ses hos yngre barn när det gäller mjölkallergi.
– Det finns fler patienter som uppfyller dessa krav, men jag ville starta en pilotgrupp först för att se hur logistiken skulle fungera.

Känt sig trygga

Den första gruppen barn var hans egna patienter med föräldrar som var angelägna om att börja behandlingen, eftersom de hört talas om metoden och att den fungerar.
Barnens föräldrar har alla, i intervjuerna, framhållit hur väl bemötta och omhändertagna de blivit på kliniken, och att de känt sig trygga hela tiden.
Under hösten kommer ytterligare tio barn att få behandling. Det finns också intresse från läkare i Linköping, Karlstad och Göteborg för att ta del av hur behandlingen genomförs.
Nicholas Brodszki menar att metoden sannolikt skulle fungera lika bra för vuxna. Hyposensibilisering skulle antagligen också kunna fungera för andra matallergier, men det finns ännu inte tillräckligt med forskningsresultat för att kunna använda det som behandlingsmetod.

Text Annika Granstedt

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php