Pälsdjur – inget naturligt inslag i skolan

Astma- och Allergiförbundet har under flera år påverkat skolmyndigheterna att ta fram en vägledning när det gäller om och hur så kallade läshundar och liknande får användas i skolor.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, har tidigare meddelat att de inte tar fram riktlinjer om läshundar eftersom det inte finns vetenskaplig grund för att de bidrar till att barn och elever utvecklas så långt det är möjligt enligt utbildningens mål. SPSM anser därför inte att läshundar bör används i skolan i pedagogiskt syfte.
Frågan har sedan lämnats över till Skolverket som nu tagit ställning när det gäller hundar och andra djur i skolan med utgångspunkt i Skollagen och Arbetsmiljölagen.
Skolverket kom fram till följande:

  • Hundar eller andra djur har inte en naturlig plats i skolan.
  • Även om det finns positiva effekter för vissa elever så kan inte det ställas mot elever som till exempel är allergiska eller rädda för hundar.
  • Rimligen finns det inte bara en lösning för att avhjälpa eller lindra ett stödbehov för elever i behov av särskilt stöd.
  • En elevs stödinsatser ska inte innebära att en annan elevs rätt till utbildning och en god arbetsmiljö försämras.

Barn med astma och allergi har därmed rätt att gå i skolan utan att behöva bli sjuka på grund av hundar eller andra pälsdjur i skollokalerna. Förbundets påverkansarbete i frågan har med största sannolikhet bidragit till skolmyndigheternas bedömning.

Förbundet minskade i medlemsantal

I januari fastslog förbundet antal betalande medlemmar för 2017. Tyvärr minskade förbundet i medlemsantal från 18 756 till 17 652. Det är en drastisk minskning med cirka 1100 betalande medlemmar. Även året innan minskade medlemsantalet, men inte med lika mycket som under förra året.
Det som ändå var positivt under 2017 var att inflödet av nya medlemmar ökade jämfört med tidigare år. Framför allt ökar inflödet via förbundets hemsida och tjänsten Matallergikortet.se. Men trots det ökade inflödet av nya medlemmar minskar andelen som sedan betalar sin medlemsavgift. Färre aktiva lokalföreningar i kombination med förändrad medlemsavgift är orsaker som kan ha bidragit till minskningen.
Astma- och Allergiförbundet har som mål att tillvarata sina medlemmars intressen. Med färre medlemmar blir förbundets röst i samhällsdebatten lite svagare. För att fortsätta vara en stark samhällskraft som påverkar för ökad tillgänglighet behöver vi vara många medlemmar som jobbar tillsammans för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet. Varje medlem är en röst som räknas så stort tack till dig som fortsätter vara medlem, som nyss tagit beslutet att gå med eller som på annat sätt stöttar oss i vårt arbete!

Kunskapscentrum för matallergi

Förbundet har fått projektmedel från Allmänna Arvsfonden för att börja bygga upp ett nationellt kunskapscentrum om matallergi och matöverkänslighet. Projektet som heter Bra mat för alla ska samordna forskning, innovation och kunskapsöverföring inom området matallergi och matöverkänslighet. Centrumet ska kartlägga kunskap på området och bidra med rådgivning och kunskapsspridning i samhället.
Bra mat för alla är ett treårigt samarbetsprojekt tillsammans med Livsmedelsföretagen och Centrum för Allergiforskning på Karolinska Institutet.

Nytt infomaterial i webbshopen

Två faktablad och två foldrar har lagts till i förbundets webbshop. Ett faktablad som förklarar skillnaden mellan mjölkallergi och laktosintolerans och ett faktablad som handlar om vedeldning i kommunen.
Foldern Växter inomhus har uppdaterats och ger tips på bra växtval för allergiker.
En ny folder som heter Allergi och tillgänglig vård och omsorg har tagits fram och vänder sig främst till personal inom vård och omsorg med tips och förslag på hur man kan göra vården tillgänglig för personer med astma, allergi eller annan överkänslighet.
Du hittar allt material i förbundets webbshop. Det mesta materialet är gratis att beställa, endast porto/frakt tillkommer.

Sök från Barnallergifonden senast 1 april

Under perioden 1 mars–1 april kan barnfamiljer ansöka om bidrag från förbundets Barnallergifond. Fonden ger bidrag till svårt allergiska barn upp till 18 år för rekreation, resor, en föreningsaktivitet, hjälpmedel i vardagen eller något annat som sätter guldkant på tillvaron. På förbundets hemsida finns ansökningsblanketten och fondens riktlinjer.

Starta insamling via Facebook

Nu kan vem som helst starta en egen insamling via förbundets Facebook-sida. Samla in pengar för ett ändamål som är viktigt just för dig med ett enkelt knapptryck. Följ bara guiden som finns på förbundets Facebook-sida strax under startbilden. Passa gärna på att Gilla och Följa förbundets sida också.

UA har flyttat in

Unga Allergiker, UA, är en fristående organisation med nära band till Astma- och Allergiförbundet. Med mottot Av unga – för unga ordnar man aktiviteter och bedriver påverkansarbete för sina medlemmar i åldrarna 6–29 år.
I mitten av januari flyttade de sitt tre personer starka kansli in i Astma- och Allergiförbundets lokaler på Rosenlundsgatan i Stockholm.

Köp UA:s barnbok

Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet har gett ut en barnbok i pixiformat – Gå i skolan med astma, allergi och celiaki.
I boken får du följa Gul, Grön, Röd och Blå under en dag i skolan och läsa om fyra vanliga situationer som kan uppstå när man har dessa diagnoser. I slutet av boken finns en liten ordlista som är anpassad för små barn.
Boken kostar 15 kronor och kan beställas på Unga Allergikers webbsida.

Framsida av pixiboken Gå i skolan

Friluftsliv för alla

Ett aktivt friluftsliv för alla som vill, det är tanken bakom Astma- och Allergiförbundets projekt Friskare liv i naturen som bedrivs tillsammans med Friluftsfrämjandet. Ledare ska få kunskap om astma och allergi och ett koncept för daglägerverksamhet ska utvecklas.
Projektet har nu tagit fram en egen logga: FRALLA – friluftsliv för alla.

Logotyp för projektet Friluftsliv för alla

Nya på kansliet

Sanna Markström har anställts på den nya tjänsten webbkommunikatör. Hon är 30 år och nyutexaminerad från utbildningen Strategisk kommunikation vid Umeå universitet. Hennes arbetsområde är den externa kommunikationen, bland annt förbundets hemsida och Facebook.
Jonas Binnmyr, 38 år, började i december arbeta på förbundskansliet på den kombinerade tjänsten sekreterare för forskningsfonden och samordnare för vårdfrågor. Han har forskat om diagnostik och behandling av pälsdjursallergi på Karolinska Institutet de senaste sju åren.
Två personer har slutat sina anställningar, Hanna Vihavainen, sekreterare för forskningsfonden, och Anneli Stenberg, administratör.

JonasBinnmyr

Jonas Binnmyr

Sanna Markström

Sanna Markström

Foto Colourbox