Övervikt kan ge astma

Överviktiga barn har större risk att drabbas av astma. I en stor registerstudie på sjuåringar har brittiska forskare nu för första gången genetiska bevis på att övervikt kan leda till astma. Ofta hänger övervikt och astma ihop, men man har inte vetat vad som orsakar vad. Enligt studien ökade risken att drabbas av astma med 55 procent per ökad enhet av BMI, förhållandet mellan vikt och längd. Det är troligen inflammation i luftvägarna på grund av övervikten som leder till astma, enligt forskarna.