Ovanligt med luftburen matallergi

Livsmedelsverket har nyligen publicerat en vetenskaplig kunskapsöversikt om allergi och korsallergi mot vegetabilier. Den ersätter tidigare broschyrer i ämnet och lyfter särskilt fram att pollenrelaterade korsallergier ger milda symtom och att det är ovanligt med reaktioner mot luftburna matallergen.

Sammanställningen av det vetenskapliga kunskapsläget för allergi och korsallergi mot vegetabilier (nötter, frön, baljväxter, frukter och grönsaker) ligger till grund för myndighetens information till allmänheten som finns på Livsmedelverkets webbplats. Den nya kunskapsöversikten riktar sig främst till dietister, läkare och annan sjukvårdspersonal. men kan även läsas av privatpersoner som är intresserade.
Liknande kunskapsöversikt finns sedan 2019 för ”Allergiskt kontakteksem och andra hudreaktioner mot nickel och särskilda ämnen i mat”, samt ”Överkänslighet mot tillsatser och organiska syror i mat”. Framöver kommer även kunskapsöversikter om ”Celiaki och veteallergi” samt ”Allergi och intolerans mot animaliska livsmedel”.

Fler har korsallergier

– Vi har uppdaterat den tidigare informationen och gjort sökningar på nya referenser. Vissa förekomster är ändrade, som hur vanligt det är med korsallergi hos personer med björkpollenallergi, från 50 till 70 procent, säger Ylva Sjögren Bolin, nutritionist och immunolog på Livsmedelsverket och författare till kunskapsöversikten.
Den som är allergisk mot björkpollen kan korsreagera mot exempelvis hasselnötter men symtomen är ofta milda och man kan i regel äta hasselnötterna tillagade. Detta ska inte förväxlas med äkta allergi mot hasselnötter där reaktionen istället kan bli mycket svår.

Sällsynt med reaktioner på matmolekyler i luften

Det som framför allt är nytt i Livsmedelsverkets kunskapsöversikt är det som handlar om luftburna allergen. En systematisk genomgång av litteraturen har gjorts för att sammanfatta aktuellt kunskapsläge.
– Det vi kan se är att det förekommer luftburen yrkesallergi, till exempel hos bagare, eller hos de som jobbar inom skaldjursindustrin eller med kryddor. Det är platser där det finns höga koncentrationer av allergen i luften och där det dammar mycket. De personerna kan drabbas av astma och hösnuva.
När det gäller samhället i övrigt är det dock ovanligt med luftburen matallergi.
– Det finns ett fåtal reaktioner beskrivna i litteraturen och då har personerna exponerats mycket nära för ett allergen, på någon meters håll och symtomen har då varit milda. Allergiska reaktioner mot mat uppstår i de allra flesta fall efter intag av det man är allergisk mot, inte via inandning eller via hud och ögon.

Stora individuella skillnader

Kunskapsöversikten betonar också att det varierar mycket mellan individer när det gäller mängden som orsakar reaktion. En del blir svårt sjuka efter bara några milligram, medan andra reagerar först när de ätit stora mängder av ett livsmedel de inte tål. Därför är vikten av märkning på produkterna helt avgörande.
– Ett livsmedel som innehåller en allergen ingrediens utan att det framgår av märkningen kan innebära en stor risk. Märkning är en viktig fråga för både livsmedelsföretag och livsmedelskontroll, säger Ylva Sjögren Bolin.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php