Oseriösa allergitester på nätet

Med argument som att det ger dig ökad livskvalitet och lösningen på olika vanliga fysiska besvär säljer företag in sina intoleranstester. Testerna är inte bara är dyra, utan enligt läkare riskerar de också att försämra din hälsa genom ovetenskapliga mätmetoder, ogrundade råd och uteslutande av kost du egentligen tål.

När man gör en allergiutredning inom vården görs det vanligtvis antingen genom ett blodprov eller ett pricktest. Vid blodprov mäter man halten av IgE i blodprovet mot de ämnen man misstänker att du har allergi mot. Har man inte symtom anses man normalt inte vara allergisk, även om värdet är förhöjt.
Allergitester säger egentligen väldigt lite om allergi utan visar endast att du är sensibiliserad, det vill säga att du har antikroppar, och du kan ha antikroppar utan att vara allergisk. Ett högt värde ökar sannolikheten att du är allergisk mot ämnet, men säger i regel inget om symtomens allvarlighetsgrad.
Vid pricktest rispar man lite i huden och utsätter den för det ämne man vill se om du är allergisk mot. Därefter ser man om den reagerar med utslag eller svullnad. Man kan också göra lapptest, där man sätter fast en lapp med det ämne man vill testa direkt på huden.
För att en allergidiagnos ska ställas behöver provsvaren kombineras med en sjukdomshistoria där du berättar om aktuella och tidigare besvär.

Rena faktafel

På senare år har allt fler företag börjat sälja olika typer av allergi- eller intoleranstest för hemmabruk på nätet. Testen sägs ge svar på diverse olika allergier och överkänslighetsreaktioner mot livsmedel och andra ämnen i vår omgivning. Testmetoderna varierar. Vissa företag vill att kunden skickar in blod, men ett av företagen säger sig kunna “testa mot över 750 livs- och icke livsmedel” genom att analysera inskickade hårstrån.
Utöver rena faktafel, som att alla allergier är livslånga, och att skillnaden mellan intoleranser och allergier kan beskrivas med “kärt barn har samma namn” meddelar ett av de största testföretagen också att barn under fem år inte kan testas “då de inte byggt upp sina intoleransnivåer”. Däremot erbjuder de testning av hund och katt. Allergia har frågat två professorer hur de ser på dessa test.

Hur korrekta är de här testen?
– För en kliniker är sensibiliseringstest bara en pusselbit i något mycket större, säger Magnus Wickman, barnläkare och professor emeritus i barnallergologi vid Karolinska institutet. Vi har kommit så långt ifrån att se ett allergitest som ett ja- eller nej-svar. Det går inte att utifrån ett sådant här test säga vad man ska undvika.
– Mitt viktigaste argument emot detta är att risken är att dessa företag bland annat ger rådet att du ska undvika väldigt mycket mer än du behöver. Det har vi kommit bort ifrån med hjälp av modern teknik, där man tittar på delkomponenter i allergenet. Det här är som att gå tillbaka 20–30 år i tiden.
– De tester som visar att du har IgG-antikroppar mot en massa födoämnen har dessutom inget med allergi att göra, de visar bara att du exponerats för dessa ämnen. Jag tycker att de ger helt fel information. De säger att du är positiv, istället för allergisk. Det är inte samma sak. Det kan till och med vara så att det betyder att du utvecklat tolerans mot födoämnet.

Kan missa hälsoproblem

Även Eva Sverremark Ekström, professor i immunologi vid Stockholms universitet är kritisk. Utöver det faktum att man luras att tro att man är allergisk mot ämnen man de facto inte är allergisk mot finns det också en risk att man utesluter ämnen i tron att upplevda hälsoproblem beror på allergi, och därigenom missar att söka vård för något annat underliggande problem som hade behövt undersökas, konstaterar hon. Hon är även skeptisk till provtagningsmetoderna. I fallen med blodprov är det mycket små mängder blod som ska skickas in.
– Man ska sticka sig i fingret med en liten lansett. Det blir ju inte mycket blod. Om man går till en vårdcentral lämnar man en ganska ordentlig mängd venöst blod eller gör ett pricktest. Jag ska inte säga att det är omöjligt, men det låter spontant väldigt märkligt.
– De tester som utförs på certifierade laboratorium, som vården använder, kan också utgå från små mängder blod/serum, men de testerna är noggrant kontrollerade och dokumenterade. På en vårdcentral används bara certifierade och kontrollerade test. Med de här företagen har man inga garantier för någonting. Man ska också komma ihåg att gör man test på vårdcentralen får man även hjälp att tolka sina resultat. Med de här självtesterna får man i värsta fall både felaktiga resultat och har blivit av med pengar på kuppen.

Saknar vetenskaplighet

Utifrån den information som finns på företagens hemsidor är det omöjligt att få grepp om det vetenskapliga underlaget. Det presenteras inga vetenskapliga referenser, och det framgår inte heller hur testerna är kvalitetskontrollerade, hur testet är utformat, testets reproducerbarhet eller vilken risken är för falskt positiva eller negativa tester, säger både Eva Sverremark och Magnus Wickman, oberoende av varandra.

Kan man göra allergitest på hårstrån?

Att man skulle kunna analysera hårstrån för att se om någon är allergisk eller glutenintolerant ställer sig både Eva Sverremark Ekström och Magnus Wickman skeptiska till.
– När det gäller hår ska man komma ihåg att den delen av håret som hänger ut från huvudet är dött. Håret växer bara precis nere i hårsäcken. Visst kan man mäta saker som har lagrats i håret, till exempel mineraler, men vad det står för har man ingen aning om. Det finns så mycket som påverkar det, och man vet inte vad som är normalt för olika grupper av människor. Hur man ska kunna mäta gluten i håret och utifrån det säga att någon är intolerant, det förstår jag verkligen inte, säger Eva Sverremark Ekström, något som även Magnus Wickman betonar:
– Jag har aldrig sett någon sådan testmetod vad gäller allergisjukdomar. Att ta blodprov är vetenskapligt beprövat och standardiserat.

Kontakta vården

Summa summarum är alltså att dessa tester inte bara är dyra, utan också riskerar att försämra din hälsa genom ovetenskapliga mätmetoder, oklar kvalitetskontroll, ogrundade råd och uteslutande av kost du egentligen tål. De ökar också indirekt risken att du går omkring och mår dåligt av något som du kanske tillskriver en allergi, när du egentligen har något annat hälsoproblem som behöver utredas. Båda de intervjuade experterna rekommenderar därför att du kontaktar vården för utredning om det är något du misstänker att du är allergisk mot, eller om du till exempel upplever besvär från mage och tarmar.

Text Susannah Elers Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php