Operation kan bota 
andnöd vid ansträngning

Många idrottsaktiva ungdomar får problem med andningen vid hård fysisk träning. Besvären tolkas ofta som astma, men kan istället bero på en förträngning i struphuvudet – en förträngning som i vissa fall kan korrigeras kirurgiskt.

För att undvika onödig astmamedicinering bör patienter med svåra andningsbesvär vid träning undersökas noga, de kanske inte har astma. Det framgår av ny forskning från Uppsala universitet. Resultaten presenterades i slutet av mars i en doktorsavhandling med titeln “Exercise-induced laryngeal obstruction”. Bakom avhandlingen står Katarina Norlander, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Hennes forskning visar att närmare 14 procent av tonåringarna i Uppsala får andningsbesvär i samband med träning. Enligt studierna handlar det om ansträngningsutlöst astma i 19 procent av fallen, men cirka 6 procent får andnöd på grund av en förträngning i struphuvudet, så kallad ansträngningsutlöst laryngeal obstruktion, EILO.

Springa på löpband

För att undersöka om besvären orsakas av EILO kan man använda en teknik där läkarna tittar på hur struphuvudet påverkas när patienten springer på ett löpband. Till sin hjälp har man en fiberoptisk kikare som förs in via näsan.
Cirka 500 patienter med ansträngningsutlösta andningsbesvär har undersökts med denna teknik i Uppsala sedan 2006. Oftast handlar det om idrottsaktiva unga kvinnor, där de flesta fått astmamedicin under lång tid utan att bli kvitt sina besvär.

Operation kan hjälpa

En operation kan hjälpa om förträngningen sitter ovanför struphuvudet eller om struplocket ligger fel, konstaterar Katarina Norlander i sin avhandling.
– Vår uppföljning visar att de tonåringar som opererats har mindre andningsbesvär och kan anstränga sig mer än tidigare. De som inte opererats har till stor del oförändrade besvär och många har försökt anpassa sig till besvären genom att hitta andra träningsformer.
Varför vissa personer drabbas av EILO är inte känt, inte heller varför tillståndet är vanligast hos unga kvinnor.  Man tror dock att könsskillnaden kan bero på hormoner. När pojkar kommer in i puberteten växer struphuvudet vilket underlättar luftflödet, medan unga flickor kan ha ett ganska trångt struphuvud.

Text Barbro Falk Foto Colourbox