Nyupptäckt mekanism ger hopp

Infektioner i lungorna är vanligare bland patienter med svåra lungsjukdomar. Nu har forskare upptäckt en ny mekanism i lungornas bakterieförsvar som man hoppas leder till effektivare infektionsbehandlingar på sikt.

Forskare har inte vetat så mycket om de immunologiska mekanismer som normalt skyddar oss mot bakterieinfektioner i lungorna. Därför har man inte heller haft kunskap om förändringar i dessa mekanismer som orsakar en ökad känslighet för bakteriella infektioner i lungorna. Något som är vanligare hos personer med kronisk lungsjukdom, exempelvis astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.
Men nu presenterar forskare från Institutet för miljömedicin och Institutionen för medicin Solna, tillsammans med kollegor från Sahlgrenska Akademin, en nyupptäckt mekanism i lungornas antibakteriella försvar. Den har inte påvisats i något organ eller djurart tidigare och baseras på signalsubstansen interleukin-26.
Vid exponering för bakteriesubstanser i luftvägarna börjar interleukin-26 frisättas i höga koncentrationer från makrofager, en särskild typ av vita blodkroppar. Signalsubstansen lockar till sig andra vita blodkroppar, neutrofiler, till lungorna. De är specialiserade på att försvara kroppen mot just bakteriereinfektioner.
–– Vi gör bedömningen att den här mekanismen är viktig för att förstå det antibakteriella försvaret i lungorna hos friska individer och hur immunsystemet aktiveras vid vanliga luftvägsinfektioner eller lunginflammation. I förlängningen hoppas vi att kunskapen ska visa sig viktig för förståelsen av hur patientgrupper med kroniska lungsjukdomar kan utveckla en ökad känslighet för bakterieinfektioner, vilket kan öppna för utveckling av ny infektionsbehandling, säger Anders Lindén, professor vid Institutet för miljömedicin, som lett forskningen.