Nytt verktyg ger hopp om skräddarsydda läkemedel

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat ett verktyg som gör det möjligt att mäta en individs sammansättning av vita blodkroppar i blodet – och också förutsäga hur individen kommer att svara på en viss behandling.

Enligt forskarna banar studien väg för mer skräddarsydda läkemedel mot bland annat allergier och autoimmuna sjukdomar.

– Förhoppningen är också att tekniken ska kunna användas för att förutsäga vilka patienter som har nytta av en viss immunologisk behandling eller ett visst vaccin, säger Petter Brodin, läkare och forskare vid Karolinska Institutet, i en kommentar till studien.

Komplicerat system

Vårt immunförsvar är en komplicerad apparat där olika slags vita blodkroppar samarbetar för att bekämpa yttre och inre hot. Hur effektivt detta försvar är varierar mellan olika individer. Tidigare har det saknats bra verktyg för att mäta dessa skillnader.

Nu har emellertid forskarna kunnat visa att varje individ har en unik sammansättning av vita blodkroppar i blodet, och att denna profil – immunotyp – kan förutsäga immunförsvarets respons på olika typer av stimulering.

Forskarna har också kunnat se att immunotypen kan förändras. Den är alltså inte konstant, utan varierar över tid som en reaktion på yttre faktorer som kost, infektioner, vacciner med mera.

Många finansiärer

I den nu aktuella studien har forskarna analyserat blodprov från cirka 1 500 friska individer. I provrör har man testat hur blodkroppar reagerar på olika stimuleringar.

Studien har finansierats av Europeiska forskningsrådet, Vetenskapsrådet och Karolinska Institutet med flera, och den har gjorts i ett samarbete mellan Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, Karolinska Institutet och svenska Science for Life Laboratory (SciLifeLab).

Resultaten publicerades nyligen i tidskriften PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences.

Text Barbro Falk