Nya råd kan göra barn sjuka

Folkhälsomyndigheten beslutar inom kort om nya allmänna råd för städning i skolor och förskolor. Det nya förslaget innebär att inomhusmiljön kan komma att bli sämre för många barn och ungdomar. Det drabbar den ökande gruppen barn och ungdomar med astma och annan överkänslighet.

–– Det nya förslaget innebär en otydligare vägledning än tidigare. Om det går igenom blir det svårare för miljökontoren att ställa krav på skolorna för en bra miljö för barn med allergier. Även om forskningen inte är entydig anser vi att Folkhälsomyndigheten ska använda sig av försiktighetsprincipen och avråda helt från textila heltäckande mattor, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
Det finns redan idag stora problem när det gäller att anpassa skolan och förskolan till de behov som barn med överkänslighet har, vilket rapporten Allergi i förskola och skola från Socialstyrelsen visat. Textil inredning och möbler med öppen förvaring är ofta svåra att städa och studier visar att det finns mer damm och allergiframkallande ämnen på heltäckningsmattor än på hårda golv. Elever (12–13 år gamla) som gick i skolor med heltäckningsmattor hade mer allmän- och luftvägssymtom än elever i skolor utan heltäckningsmattor. Efter att mattorna tagits bort minskade symtomen.

Vägledning saknas

–– Hur skolor och förskolor tar emot barn med allergi och överkänslighet är oerhört viktigt eftersom barnen tillbringar så mycket av sin tid i skolan. Dålig inomhusmiljö kan leda till att barnen mår sämre, får högre sjukfrånvaro och presterar sämre, säger Maritha Sedvallson.
Även barn med pälsdjursallergi eller överkänslighet mot dofter och parfymer har det ofta svårt att vara i skolan eller förskolan om det saknas rutiner och information för hur man minskar halten av pälsdjursallergen och dofter i barnens miljöer. I de tidigare råden fanns vägledning, men det saknas i förslaget till nya råd.
Astma- och Allergiförbundet har lämnat synpunkter på det nya förslaget till Folkhälsomyndigheten. På förbundets webbsida www.allergiiskolan.se finns samlad information om allergi i skolan och förskolan. Här kan du läsa om vad skolan kan göra för att förbättra arbetsmiljön och vilka anpassningar som underlättar för barn och elever med svårare allergier.