Nya märkningsregler når bara halvvägs

Bara fjorton. Med nya EU-regler kommer allergiframkallande ämnen att synas tydligare på matförpackningar. Men reglerna omfattar endast de fjorton allergen som EU beslutat är de viktigaste.
Innehållsförteckningarna på matförpackninggar är ofta långa och svåra att läsa, eftersom texten är så liten. Man måste vara väldigt noggrann, oväntade livsmedel kan innehålla allergiframkallande ämnen – något som i värsta fall kan vara en dödsfälla.
När de nya EU-reglerna för livsmedelsmärkning träder i kraft kommer ett antal allergiframkallande ämnen att bli lättare att upptäcka.
– De ingredienser som kan vara allergiframkallande kommer att vara highlightade i innehållsförteckningen. Konsumenten ska snabbt få en överblick om produkten innehåller någon allergen, säger EU-parlamentarikern Carl Schlyter (MP) som varit med och tagit fram de nya reglerna.
Marianne Jarl, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet, är dock kritisk till de nya reglerna.
– Det är viktigt att påpeka att denna förändring endast gäller de fjorton allergen EU listat. Astma- och Allergiförbundets hållning är att alla ingredienser ska synas tydligt. Att endast markera dessa fjorton med fetstil kan ge konsumenten en falsk trygghet. Även om man har en ovanlig allergi så är det naturligtvis viktigt för den individen att kunna tyda texten.
En positiv innebörd av de nya reglerna är att producenterna måste skärpa sig med märkningen ””Kan innehålla spår av”” – som inte längre ska kunna användas slentrianmässigt. Bara när det verkligen finns en risk att varan kontaminerats av en allergen ska man få skriva ””kan innehålla spår av””. Med de nya märkningsreglerna måste producenterna följa god produktionssed och i största mån hålla isär allergener med övriga ingredienser.
De nya reglerna träder i kraft i december 2014.