Ny symbol för produkter

Så här ser den ut – symbolen för den nya gemensamma nordiska allergimärkningen. Successivt kommer den att ersätta den välkända svalan som hittills signalerat allergivänlighet på många svenska produkter.

Christine Hanberg är marknads- och kommunikationsansvarig på Astma- och Allergiförbundet och den som ansvarar för arbetet med rekommenderade produkter. Hon är positiv till att man nu kommit så här långt i arbetet med en gemensam nordisk allergimärkning.
– Det här stärker samarbetet mellan våra länders organisationer.

Varför har Sverige, Norge och Danmark bestämt sig för att införa en gemensam märkning?
– En av de viktigaste anledningarna är att vi vill stärka vårt arbete med konsumentvägledning. I den tid vi lever finns konsumenterna på flera marknader, vi reser, vi bor och arbetar i andra länder och tillverkning av produkter som säljs i Sverige sker utanför landets gränser. Det innebär att vi måste möta det med en mer internationell märkning.
– Vi får också en större möjlighet att påverka tillverkarna i deras produktutveckling eftersom vi tre blir en starkare enhet tillsammans. Dessutom behöver vi agera för att möta konkurrensen från kommersiella märkningar.

Hur kommer det att gå till?
– Under ett inledande skede fortsätter varje lands bedömning och märkning parallellt med att vissa företag kommer att ansöka om den nordiska märkningen för sina produkter, förändringen kommer alltså att ske gradvis. En period kommer man att kunna hitta produkter med både den nationella och den nordiska märkningen.
– Varje land kommer efter hand att ansvara för var sin produktgrupp. Sveriges kommer att vara bland annat rengöringsmedel, dammsugare och luftrenare, Norges blir bygg- och inredningsmaterial och målarfärg och på Danmarks bord kommer produkter för hygien och personlig vård, blöjor och smink att hamna. Alla produkter kommer precis som tidigare att granskas utifrån ett utvärderingssystem och strikta kriterier.

Kommer den nya märkningen att innebära några förändringar för konsumenten?
– Tanken är att det ska bli fler produkter att välja på i framtiden. Man kommer att kunna köpa granskade produkter utanför Sverige och vara trygg med att man vet vad det innebär.

När kommer de första produkterna med den nya märkningen att dyka upp i affärerna?
– Till sommaren förhoppningsvis. Vi har redan fått ansökningar från några företag och det kommer troligen att vara hudprodukter och tvättmedel som blir först ut.

Fakta

Under 2018 lanserar Astma- och Allergiförbundet i Sverige, Norge och Danmark en gemensam nordisk produktmärkning, Asthma Allergy Nordic. Den nordiska rekommendationen av produkter ska ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Syftet är att medlemmarna ska känna sig hjälpta i sitt val av produkter.
En fullständig garanti kan inte ges att en produkt inte ger upphov till reaktioner hos enskilda individer, eftersom alla människor reagerar olika. Enstaka människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten.
www.astmaoallergiforbundet.se hittar du mer information och listor med de produkter som är rekommenderade av förbundet.

Text Lena Granström