Ny spellag hot mot ideella föreningar

Sista mars 2017 ska en statlig utredning lägga fram förslag till ny lagstiftning på spelområdet. Oro finns att det kommer att innebära minskade intäkter för den ideella sektorn.

För ideella föreningar, däribland Astma- och Allergiförbundet, är pengar från svenska lotterier en viktig intäktskälla; 1,6 miljarder kronor fördelas varje år inom den ideella sektorn från detta håll. Pengarna är inte öronmärkta, utan den mottagande föreningen eller organisationen kan själv avgöra var medlen bäst gör nytta. I den pågående spellicensutredningen – nuvarande lotterilag är från 1995 och en omreglering av marknaden har efterfrågats länge – diskuteras EU-anpassade förslag som drastiskt skulle minska den summan.
– Om man inför det förslag som har diskuterats skulle den ideella sektorn förlora mellan 600 till 800 miljoner kronor per år, säger Anders Årbrandt, Postkodlotteriets VD som även sitter med i den av regeringen utsedda referensgruppen.
Anders Årbrandt välkomnar en utredning, inte minst för att få ordning på marknaden som han beskriver som ”vilda western”. Men han vill behålla den skattebefrielse som i dag finns i Sverige för lotterier och spelbolag som ger hela sitt överskott till ideella sektorn och välgörande ändamål.
– Jag tror att varje land måste ha sin unika lösning. Andra länder har inte den struktur i det civila samhället som vi har med ideella föreningar. Den ideella sektorn får varje år 1,1 miljarder kronor av oss. Ungefär hälften av de pengarna riskerar nu att försvinna in i statskassan istället.

Upp till EU

Lotteriinspektionens generalsekreterare, Håkan Hallstedt, leder spellicensutredningen.
– Jag kan inte presentera några detaljer om förslagen i dagsläget, men jag är naturligtvis medveten om den ideella sektorns intressen och det är ingen hemlighet att jag försöker värna skattefriheten för denna sektor. Det är emellertid något som måste ses i ljuset av EU-rättens regler om statsstöd.
Håkan Hallstedt menar att det slutligen är EU som kommer att avgöra om en sådan lösning är möjlig.
– Att Sverige kanske behöver en ”speciell” nationell lösning är en faktor i sammanhanget men hur tungt genomslag detta argument får beror i slutändan på vad EU kommer att acceptera.

Fjärdedel av budget

Astma- och Allergiförbundet tar årligen emot drygt sju miljoner kronor från spelverksamhet, i huvudsak från Postkodlotteriet. Det är cirka 25 procent av förbundets totala intäkter. En stor del används till att stödja olika forskningsprojekt och till lokalföreningars sociala verksamhet, som exempelvis barn- och ungdomsläger, medlemsträffar och utflykter. Pengarna används också till att informera om allergi och överkänslighet, såväl till drabbade som beslutsfattare.
– En slopad skattebefrielse för ideellt drivna lotterier skulle innebära minskade intäkter för hela den ideella rörelsen och således också för Astma- och Allergiförbundet. Exakt hur stort avbräcket skulle bli för just oss är svårt att förutse. Erfarenheterna från en liknande omreglering i Danmark visar dock att den ideella rörelsen kommer att lida svår skada om förslagen genomförs, säger Astma- och Allergiförbundets generalsekreterare, Ulf Brändström.

Text Text Louise Cederlöf