Ny märkning ska ersätta särnär

Blir vanliga livsmedel. I juli i år började en ny EU-förordning gälla, den ersätter de övergripande regler som hittills gällt för livsmedel för särskilda näringsändamål (särnär). Begreppet särnär försvinner helt år 2016 och under en övergångsperiod på tre år ska specifika regler tas fram för olika produktgrupper.
Sedan särnär togs fram för drygt 30 år sedan har det hänt mycket inom både livsmedelslagstiftningen och livsmedelsmarknaden. Tanken med den nya förordningen är att regelverket ska moderniseras, att reglerna blir enklare och de kryphål i reglerna som uppstått med tiden ska täppas till. Dessutom ska reglerna inom EU bli mer lika.
Förordningen ersätter de övergripande reglerna för särnär och omfattar färre livsmedelskategorier, nämligen: modersmjölksersättning och tillskottsnäring, spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och kompletta kostersättningar för viktkontroll.
De produktgrupper som inte finns med i den nya förordningen kommer att betraktas som vanliga livsmedel. Dessa är: natriumfattiga livsmedel, livsmedel för diabetiker, glutenfria, laktosfria och andra ”fri från”-livsmedel, livsmedel för idrottare, måltidsersättningar och övriga livsmedel för särskilda näringsändamål
Övergripande regler kring märkning om allergi och intolerans och vad som gäller för frivillig märkning finns i informationsförordningen. Den frivilliga informationen får inte vilseleda konsumenten, inte vara tvetydig eller förvillande och det krävs även att den i förekommande fall är grundad på relevanta vetenskapliga uppgifter.
Det finns idag många produkter som är märkta med ”fri från”. Enligt Livsmedelsverket vill konsumentorganisationer, handel och industri behålla märkningen och är positiva till att hantera allergi och intolerans via informationsförordningen.