Ny eksembehandling godkänd för ungdomar

Efter rekommendation av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har Europeiska kommissionen godkänt läkemedlet upadacitinib för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit, även kallat atopiskt eksem.

Det är den första så kallade JAK-hämmaren som godkänts i EU för behandling av både vuxna och ungdomar (12 år och uppåt) med atopisk dermatit, en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom som karakteriseras av torr hud, eksem och intensiv klåda.
Godkännandet, som kom den 24 augusti i år, innebär att läkemedlet kan säljas i alla EU- och EES-länder för behandling av denna sjukdom. Läkemedlet tas i tablettform och kan även kombineras med topikala kortikosteroider (kortisonkräm).

Tidigare indikationer

Upadacitinib är sedan tidigare godkänt för behandling av reumatoid artrit, psoriasis artrit och Bechterews sjukdom. Läkemedlet marknadsförs av företaget AbbVie under namnet Rinvoq.
Ytterligare JAK-hämmare på den svenska marknaden är Xeljanz (tofacitinib) från Pfizer och Olumiant (baricitinib) som marknadsförs av Eli Lilly.

Nya målsökande läkemedel

JAK-hämmare är en grupp nya målsökande läkemedel. JAK-hämmarna verkar genom att blockera aktiviteten hos proteinet januskinas (JAK) – ett protein som spelar en viktig roll i inflammationsmekanismen vid bland annat reumatoid artrit.
Detta protein har till uppgift att förmedla signaler inne i cellen. Genom att bryta signalutbytet påverkas cellernas signalsystem, och den inflammatoriska reaktionen dämpas. Blockeringen sker med hjälp av små målinriktade syntetiska molekyler – JAK-hämmarna.

Förbättrad hudläkning

Nu har man även kunnat visa att upadacitinib kan bidra till förbättrad hudläkning och minskning av klåda vid atopisk dermatit hos både vuxna och ungdomar.
Företaget AbbVie hänvisar bland annat till tre genomförda studier som utvärderat upadacitinib, ensamt eller i kombination med kortisonkräm.
Studierna omfattar 2 500 patienter och visar att effektmåtten uppfyllts. Man talar om minst 75 procents förbättring vad gäller eksem och helt eller nästan helt utläkt hud vid vecka 16, enligt två bedömningsinstrument.

Text Barbro Falk Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php