Första biologiska läkemedlet mot atopiskt eksemRunt tio svenska patienter har redan fått påbörja behandling med det första biologiska läkemedlet mot atopiskt eksem. Det nyligen godkända läkemedlet kommer sannolikt kunna hjälpa många med svårbehandlad sjukdom.

Atopiskt eksem i form av röda, kliande utslag är en av våra vanligaste hudsjukdomar. Runt tjugo procent av alla svenska småbarn och minst tre till fem procent av de vuxna är drabbade. En del kan ha mycket plågsam klåda och svår eksem, som inverkar negativt på livet i stort och smått. Men en ny behandlingsform kan komma att förbättra situationen för de som lider av svåra former av sjukdomen. I september 2017 godkände EU:s läkemedelsmyndighet det allra första biologiska läkemedlet som specialdesignats mot just atopiskt eksem.
– Dupilumab är det första läkemedlet av sitt slag. Men jag tror att det kommer att ske en explosion av fler, liknande läkemedel mot atopiskt eksem och det är glädjande eftersom de här patienterna inte har kunnat erbjudas nya alternativ på länge, säger Maria Bradley, forskare och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Ökad livskvalitet

Det biologiska läkemedlet dupilumab ger hopp till de patienter som inte har kunnat bli av med eksemet trots att de har provat på alla möjliga behandlingsmetoder.
– Förhoppningsvis kommer det att innebära en stor skillnad i livskvalitet för de svårast drabbade patienterna, säger hon.
Läkemedlet godkändes sedan två randomiserade kontrollerade fas 3-studier kunnat visa att eksemet läkte helt eller nästan helt hos närmare 40 procent av deltagarna med måttligt till svårt atopiskt eksem. Det fungerade också bra mot klådan.

Redan i oktober kunde några svenska patienter påbörja behandling i form av injektioner.
– Det handlar om tio patienter med svårt atopiskt eksem som inte har svarat tillräckligt bra på annan systembehandling. Majoriteten har svarat bra med minskad klåda och minskat eksem, även om effekten varierar, säger Maria Bradley.
En av patienterna har dock slutat med behandlingen på grund av biverkningar i form av ögonbesvär.
– Ögonkonjunktiviter med rodnad och klåda är tyvärr en vanlig biverkning, hos oss har åtta av tio fått besvär med irritation i ögonen. Men alla utom en har ändå valt att fortsätta, säger hon.
Patienterna får nu förebyggande ögonsalva till natten och en del behöver göra extra besök hos ögonläkare.

Snart för fler

Att det inte är fler som har fått chansen att prova den nya behandlingen beror på att det biologiska läkemedlet först nyligen blev rabattberättigat. För att komma i fråga för det biologiska läkemedlet behöver man kontakta sin hudläkare, som kan berätta hur allvarligt eksem man ska ha och vilka andra behandlingar man kanske ska ha prövat först innan biologiskt läkemedel blir aktuellt.
– Jag tänker att i alla fall tusen patienter i landet kan komma att få tillgång till behandlingen, men det kan också bli fler, säger Maria Bradley.
Ett problem är att man ännu inte vet hur länge varje patient ska fortsätta med sprutorna.
– Nej, det finns inga tydliga riktlinjer kring det. Vi ska behandla våra första tio patienter under ett år i första hand. Men det är nog individuellt hur länge man behöver behandlas. Vi får pröva att sätta ut läkemedlet efter ett tag och se om eksemet kommer tillbaka helt enkelt, säger hon.

Så fungerar dupilumab

Det biologiska läkemedlet tas via sprutor varannan vecka. Det verkar genom att blockera vissa inflammatoriska signalämnen, interleukinerna IL-4 och IL-13, som spelar en viktig roll vid atopiskt eksem.
I två randomiserade, kontrollerade fas 3-studier med totalt 1 379 vuxna patienter med medelsvårt till svårt atopiskt eksem hade närmare 40 procent läkt helt eller nästan helt efter 16 veckors behandling jämfört 8–10 procent i placebogruppen. Eksemets svårighetsgrad minskade med minst 75 procent hos runt 70 procent av dem som fick dupilumab jämfört med 31–38 procent av dem som fick placebo.
Källa: Maria Bradley, forskare och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.


Text Maja Lundbäck