Ny bok om hela luftvägen

I Sverige har nya nationella riktlinjer för astmavården presenterats. Något som knappt nämns i dem, eller i andra riktlinjer, är det viktiga sambandet mellan astma och rinit. I denna nya bok behandlas det ämnet grundligt.

Rinitastma är ett nytt begrepp som baseras på ett konstaterat samband mellan rinit och astma hos många patienter. Nästan 20 procent av astmapatienterna upplever rinitsymtom varje dag men samtidigt anges att en tredjedel inte får någon behandling för sin rinit. Studier har också visat ett starkt samband mellan rinit och senare astmautveckling.
Boken Rinitastma – en sjukdom i hela luftvägen är utgiven av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond och är ett samarbetsprojekt med expertrepresentanter för allmänmedicin, pediatrik, allergologi, lungmedicin och öron-näsa-hals. De belyser de olika aspekterna av sambandet mellan rinit och astma, hos både vuxna och barn.
Syftet är att ge den medicinska professionen, som möter patienter med rinit och astma, ett kunskapsunderlag som för första gången inbegriper hela den inflammatoriska luftvägssjukdomen. Boken tar upp diagnos och behandling och beskriver några typiska fall.
Boken kan kostnadsfritt beställas eller laddas ned på www.allergiforskning.se/material. Där hittar du också en folder med kortfattad information om ämnet som vänder sig till patienter.