Ny barriärkräm ska underlätta vardagen för nickelallergiker

Efter flera års forskning lanserar nu ett svenskt företag en barriärkräm för personer med nickelallergi. I ett pressmeddelande beskrivs produkten som den första och enda patenterade barriärkrämen i världen.

Nickelallergi är den vanligaste formen av kontaktallergi. I Sverige är cirka 10-15 procent allergiska mot nickel. Ett vanligt symtom är en kliande hudinflammation som uppstår på områden där huden kommit i kontakt med metallföremål.
Enligt tillverkaren av den nya barriärkrämen skyddar den mot nickel och gör det möjligt för personer med nickelallergi att komma i kontakt med metallföremål utan att drabbas av allergiska reaktioner. Krämen ska även skydda mot kobolt. Målgruppen är dels personer med nickelallergi, dels personer som riskerar att utveckla allergi på grund av sitt arbete.

Kapslar in nickeljoner

Krämen är inte ett läkemedel utan en konsumentprodukt som sorterar under regelverket för medicintekniska produkter. Den innehåller två olika ämnen som binder till sig nickeljonerna och ”kapslar in” dem. På så sätt blir nickeljonerna för stora för att tränga in i huden och den allergiska reaktionen förhindras.
Det finns redan barriärkrämer på marknaden, men de bygger på andra principer och ger inte samma skydd, menar tillverkaren av den nya patenterade krämen som säljs under namnet NIK-L-BLOK.

Flera produkter

–Barriärkrämen har bland annat utvärderats i samband med ett projekt vid Lunds universitet 2010. Krämen uppvisade då god skyddseffekt, berättar Bo Niklasson.
Han var doktorand i projektet och lanserar nu krämen på marknaden både i Sverige och internationellt via det sydsvenska företaget Chemotechnique Cosmeceuticals Scandinavia AB. Företaget är ett dotterbolag till Chemotechnique MB Diagnostics AB som under 30 år utvecklat produkter för diagnostik av kontaktallergi. Företaget har även utvecklat ett nickeltest som säljs på svenska apotek.

Text Barbro Falk Foto Colourbox