Nu sätter vi barnen i fokus

Barnallergiåret, året då vi har barn med astma, allergi eller överkänslighet i fokus. Och det behövs! Genom personliga kontakter, mejl och inlägg på förbundets olika sociala medier får vi ofta exempel på brister barn och unga med allergisjukdom får uppleva. Det gäller både förståelse och bemötande, tillgänglighet till samhälle och fritidsaktiviteter, vård och patientutbildning och inte minst i barnens arbetsmiljöer. Även forskning visar detta och barn med den funktionsnedsättning, som allergisjukdom ibland innebär, finns inte med på den naturliga agendan vare sig hos Barn- och Skolhälsovården eller hos de olika Skolmyndigheterna. Barnallergiåret är året då vi ska hjälpas åt att göra skillnad! Steg ett är att se till att barnens upplevelser, åsikter, behov och önskningar kommer i ljuset. Barn är kloka. De vet vad de vill ändra på och hur de vill ha det, men någon måste ställa frågan och lyssna noga till svaret. Sedan ska vi agera i en positiv anda. Vi ska exempelvis visa på de vinster som alla barn, även barn utan allergi, gör då man i skolorna inför ett regelbundet och systematiskt miljöhälsoarbete, och då tänker jag Allergirond. Det finns en klar koppling mellan arbetsmiljön i skolan och elevernas prestationer. Bristfällig ventilation t.ex. har visat sig påverka både elevernas läsförståelse och förmågan att lösa matematiska problem. Genom Allergironden har kommunerna helt gratis ett tillgängligt, utarbetat och utvärderat arbetsmaterial där det bara är att registrera sig och sätta igång. Vet din kommun om det?

Text Maritha Sedvallson