Nu märks att vi är många

Det är oundvikligt att skriva om corona i denna ledare också, även om jag nämnde pandemin i förra numret. Viruset har påverkat hela världens befolkning och gör inte skillnad mellan vare sig samhällsklass, ekonomisk status eller etnicitet. Däremot slår det hårdast mot äldre människor och de med vissa andra underliggande sjukdomar.
Några av er kanske i dag kan andas ut och glädjas åt att en anhörig kommit igenom sjukdomen utan bestående men, andra har fått ta farväl av någon älskad. De flesta av oss är på ett eller annat sätt berörda endera rent fysiskt, genom oro och funderingar eller kanske i insatser för att stödja och hjälpa andra.

Efterfrågad part

Astma- och Allergiförbundet har varit en mycket efterfrågad part när människor sökt information om pandemin. Trafiken till vår hemsida har ökat med så mycket som 500 procent, vilket visar ett högt förtroende för organisationen. Vi har fått möjlighet till dialog med både myndigheter och beslutsfattare och kunnat ta våra medlemmars frågor och oro vidare.
För att kunna möta en stor efterfrågan och även sprida information, kunskap och föra ett genomtänkt och strategiskt påverkansarbete behövs resurser. Därför vill jag också belysa hur viktigt det är att vi har tillräckligt många som stödjer vårt arbete. För cirka en krona/dag kan en familj med två vuxna och ett barn vara ett mycket viktigt stöd genom ett medlemskap hos oss.

Vården ligger efter

Flera forskare och specialister har fört fram att det är grundläggande och viktigt att människor med astma och allergi är väl medicinerade i situationer som denna. Väl grundmedicinerad ska man inte ha större risk att vare sig smittas eller bli sjukare än andra.
Där kan det dock finnas ett bekymmer, för trots nya riktlinjer för behandling av astma, allergi och KOL har detta inte blivit verkstad i hela landet. Alla i dessa patientgrupper får ännu inte grundliga utredningar eller personliga behandlingsplaner så att de kan justera efter aktuell situation och får heller inte uppföljningar av sin diagnos och behandling.

Vi är många

Över tre miljoner människor i landet lever med allergisjukdom och har symtom som astma, rinit, atopiska eksem, reaktioner på mat eller en överkänslighetsproblematik. I en tid då vi alla behöver stanna hemma från skola och arbete vid minsta symtom på luftvägsinfektion blir det tydligt hur många vi är. Dessutom att vi finns i hela vårt samhälle, inom vård, skola, kollektivtrafik, socialtjänst, butiker och så vidare.
Att bygga en tillgänglig allergivård i hela landet, med aktuell kunskap, aktuella behandlingsmetoder samt tid för uppföljning gör samhället bättre rustat för prövningar som denna.
Var rädda om er därute!

Text Maritha Sedvallson