Nu får medlemmar rabatt på klimatresor

Vård och behandling för personer med allergisjukdom eller astma är, trotr lagstiftning, inte jämlik i landet Sverige. Landets 20 landsting/regioner ska själva organisera vården så vi alla får samma möjlighet till utredning, vård och behandling. Förutsättningarna för att lyckas skiftar och det är vi patienter som får leva med konsekvenserna av att det ser så olika ut.
Några av oss är bosatta i landsting med politiker som prioriterar allergivården och lyckas fånga relevanta yrkeskompetenser. Man arbetar i team, är uppdaterade på nya diagnos- och behandlingsmetoder och har en helhetssyn på patienten. Där finns en framtidstro. Andra bor i landsting där astma- och allergivården är mycket lågt prioriterat. Ett fåtal vårdcentraler har astma-KOL sköterska, enstaka allergolog är anställd men arbetar med diverse uppdrag i länet och att anställa en allergikonsulent finns inte på kartan.

Blåslampan på

Resultatet blir att landstinget heller inte är en attraktiv arbetsgivare för allergiprofessionen och några äldre och erfarna allergologer, som kan handleda studerande, finns inte. Det blir uppåtgående spiraler eller nedåtgående spiraler och i centrum finns patienter utan möjlighet till bra utredning, vård, behandling och patientutbildning. Detta är förstås oacceptabelt och Astma- och Allergiförbundet har nyligen bjudit in länsföreningar och regioner för att diskutera hur vi kan sätta blåslampan på. Förbundet och Forskningsfonden anställer nu också gemensamt en samordnare inom vård- och forskningsområdet som kommer att ge ny energi i arbetet.
I början av hösten hade jag, tillsammans med flera nordiska förbundsrepresentanter, förmånen att bli inbjuden till Valle Marina, norska Astma- och Allergiförbundets klimatanläggning på Gran Canaria. Vi fick ta del av allt anläggningen har att erbjuda i form av anpassat boende och kost, träning, friskvårdsaktiviteter och även se och uppleva de fina möjligheter omgivningarna erbjuder.
Även i Sverige hade personer med exempelvis svår astma och besvärliga eksem tidigare möjlighet till klimatvård under vintern. Många rapporterade att de sen även höll sig friskare en längre tid hemma i Sverige. Idag finns tyvärr inte längre den möjligheten till samhällsstöd för vård och behandling men möjligheten att själv eller som förening söka medel ur olika fonder för klimatvård och rekreation kvarstår, exempelvis ut förbundets Barnallergifond, ur Blomsterfonden eller Victoriafonden.

Julklapp

Som en liten julklapp till alla er medlemmar fick jag med mig ett erbjudande om att ni nu har möjlighet att boka in er vid Valle Marina till samma förmånliga pris som Norges medlemmar. Beskrivning, foton och priser hittar du via förbundets hemsida http://astmaoallergiforbundet.se/forbundet/valle-marina/. Har du inte tillgång till dator så be gärna din lokalförening om en utskrift eller kontakta förbundskansliet. Erbjudandet är ett resultat av vårt utvecklade nordiska samarbete och naturligtvis är vi lika generösa och erbjuder de övriga nordiska förbunden att ta del av vår egen rekreationsanläggning, Södergården i Åre.

En riktigt God jul! önskar Maritha