Nätterapi ska hjälpa patienter med astma och oro

Med hjälp av två studier vill en svensk forskargrupp undersöka om kognitiv beteendeterapi via nätet, så kallad Internet-KBT, kan hjälpa personer med astma och oro att må bättre.

Studierna går under namnet Mantra och finansieras med hjälp av medel från Astma- och Allergiförbundets forskningsfond. Forskningen bedrivs vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet i Stockholm.

Bättre livskvalitet

Tidigare forskning visat att ångest och oro är vanligt vid astma, och något som kan förvärra upplevelsen av astmasjukdomen. Risken att få en ångestdiagnos är dubbelt så hög bland dem som har astma jämfört med befolkningen i stort. 
Genom att ta fram en effektiv och evidensbaserad internetbehandling hoppas forskarna att fler personer med astma ska få hjälp att hantera sin oro och på så sätt få en bättre livskvalitet.
Den ena Mantra-studien fokuserar på internet-KBT, medan den andra undersöker på vilket sätt oro och astma är sammankopplat. Nu pågår rekrytering till de båda studierna som kommer att äga rum under våren.

Åtta veckors behandling

Till den förstnämnda studien söker man 45 vuxna personer med astma som känner oro eller stress över sin sjukdom. Hälften av deltagarna kommer att erbjudas nätterapi direkt, vid sidan om sin vanliga astmabehandling, medan den andra hälften får internetbehandling först efter fyra månader.
Själva behandlingen kommer att pågå under åtta veckor och ges av en legitimerad psykolog. Via olika övningar får deltagarna stegvis träna på att reagera annorlunda vid astma, oro och stress. Behandlingen är kostnadsfri. I studien ingår även en kontrollgrupp på 45 personer.
KI-forskarna har tidigare genomfört en mindre pilotstudie med lovande resultat. Nu går man vidare med en större studie.

Två frågeomgångar

I den andra studien vill forskarna undersöka hur astma och oro kan samverka. Den som är mellan 18–70 år, har astma och som oroar sig med anledning av sin sjukdom kan vara med i studien. Studiedeltagarna får svara på frågor över nätet vid två olika tillfällen. Syftet med frågorna är att mäta grad av astma, liksom beteende och oro som kan väckas av astma eller av kroppsliga sensationer. Varje frågetillfälle tar cirka 10–15 minuter.

Information och anmälan

Nu söker man alltså deltagare till de två studierna. Den som är intresserad kan anmäla sig genom att klicka på nedanstående länkar.
Internetbaserad KBT – anmäl intresse här.
Astma och oro – anmäl intresse här.
Mer information om Mantra-studierna finns här.

Text Barbro Falk Foto Colourbox