Motstridiga uppgifter om pollen och coronavirus

”Luftburet pollen ökar mottagligheten för coronavirus. Därför bör alla människor – oavsett om man är allergisk eller inte – minska sin exponering för pollen.” Det rekommenderade två svenska forskare i en omdiskuterad debattartikel i Läkartidningen i slutet av mars.

Forskarna, specialistläkaren Terje Lie och pollenexperten Åslög Dahl, har jämfört aktuella pollenhalter i ett 20-tal länder och inrapporterade dödsfall i covid-19-infektion. Jämförelsen pekar på ett samband mellan höga pollennivåer i luften och höga dödstal. Som ytterligare argument hänvisar forskarna till en tidigare studie där man sett en korrelation mellan pollennivåer och antalet personer med förkylningsvirus.

Teorin bakom slutsatserna

I debattartikeln beskrivs varför höga pollenhalter skulle kunna leda till allvarligare covid-19-infektion. Det beror, enligt forskarna, på att pollen innehåller så kallade immunmodulerande ämnen som har en förmåga att nedreglera kroppens försvar mot virusangrepp. Dessutom innehåller pollen enzymet proteas som skadar nässlemhinnan och gör den mer genomsläpplig för virus.
Utifrån resonemanget att pollen tycks öka känsligheten för virusinfektioner, rekommenderade forskarna alla att följa de råd som ges till pollenallergiker, som till exempel att ta del av pollenprognoserna och byta kläder när man varit utomhus.

Stor spridning i media

Debattartikel har fått stor spridning i media, och den diskuterades bland annat i ett inslag i Vetenskapsradion i Sveriges Radio i början av april. Där framhåller Ulrika Björkstén, chef för Vetenskapsradion, att sambandet som beskrivs i artikeln, mellan pollenhalt och dödlighet i covid-19, inte är vetenskapligt bekräftat. Det handlar om en snabb analys, inte en vetenskaplig studie, menar hon, och säger sig vara förvånad över att debattartikeln fått ett så stort genomslag.
Ulrika Björkstén ser flera problem med analysen. Bland annat har man tittat på hur många som avlidit sammanlagt fram till en viss tidpunkt, och sedan satt detta i relation till pollenhalterna vid ett visst datum. Men detta säger ingenting om hur pollenhalterna varit dessförinnan, konstaterar hon. Det kan också finnas skillnader mellan länderna hur man testar patienter och hur dödsfall registreras.

Pollenallergi ingen riskfaktor

I inslaget i Vetenskapsradion medverkar även Leif Bjermer, professor i lungmedicin och allergologi vid Lunds universitet. Han menar att det är känt att pollen kan ge en retad slemhinna och göra immunförsvaret mer mottaglig för virus, framför allt förkylningsvirus. Men om detta påverkar risken för just coronaviruset är det däremot ingen som vet i dag, understryker han.
Debattartikeln har även missuppfattats som att pollenallergiker skulle vara mer utsatta för coronasmitta än andra. Enligt Leif Bjermer finns inga data hittills som talar för att pollenallergiker skulle vara en riskgrupp för svår covid-19-infektion. ”Som det ser ut nu finns ingen koppling mellan svår corona och astma/allergi”, avslutar han.

Text Barbro Falk Foto Colourbox