Mönsterås ska bli mönster-kommun

Om bara viljan finns så kan en kommun göra en hel del för att anpassa sin verksamhet till att bli bättre för människor med astma och allergi.

Nu ska Mönsterås kommun allergisäkras. Ett första steg är ett förslag till handlingsplan. Planen har skrivits av Allergikommittén, som är en arbetsgrupp i folkhälsorådet. Där ingår representanter från de olika förvaltningarna inom kommunen, skolhälsovård och barnhälsovård.
När handlingsplanen godkänts av fullmäktige är meningen att den ska gälla från och med i år och fram till 2017. I planen finns en rad detaljer om hur kommunen ska bli mer allergisäker.

Sju delplaner

Man har delat in planen i sju olika delplaner med egna mål, nuläge, syfte, åtgärder och uppföljning. Allt gäller kommunens egna offentliga lokaler och det innebär exempelvis skolor, kommunhuset, bibliotek och äldreboenden. Delplanerna omfattar arbetsmiljö, lokalvård, rök- och djurfrihet, upphandling av allergianpassade produkter, plan för matallergi och godkänd allergistandard i skolor och förskolor.
Redan 2002 utsågs kommunen till en ”Allergianpassad kommun” enligt kriterier som tagits fram av Folkhälsoinstitutet. Men nu ska man alltså gå vidare och slipa på detaljerna via handlingsplanen.

Ska följas upp

Under rubriken ”god arbetsmiljö” nämns exempelvis att alla förvaltningar ska göra årliga allergironder på arbetsplatserna, att alla inom kommunen som har kontakter med allmänheten ska undvika att ha parfym på sig.
Dessutom ska entréer, parker och skolgårdar vara fria från allergiframkallande växter. När det gäller städning har kommunen redan övergått till att använda så torra metoder som möjligt och därmed undvika starka rengöringsmedel.
Beträffande djurallergier är en föreslagen åtgärd att föräldrar ska uppmanas att inte ha med husdjur när de lämnar och hämtar barn på skolor eller andra aktiviteter. I förslaget står också att alla som arbetar med inköp, tillagning och servering av mat ska ha utbildning om allergikost.
Hela handlingsplanen ska följas upp minst en gång per mandatperiod.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php