För svårt att anpassa arbetsplatsen

Det är för komplicerat att anpassa arbetsplatsen. Det anger de flesta arbetsgivare som skäl till att företagen inte anställer medarbetare med funktionshinder.

För att företag ska överväga att anställa personer med funktionshinder krävs sökande med rätt kompetens. Det visar en undersökning som Samhall låtit utredningsinstitutet Handu göra. 300 företag har besvarat enkäten. Det är mycket hög arbetslöshet bland personer med funktionshinder. Sysselsättningsgraden i gruppen var vid SCBs senaste mätning 57 procent, jämfört med 80 procent för övriga befolkningen.
Företagen fick frågan ”varför tror du att många företag avstår från att anställa medarbetare med funktionshinder. Svaren gav följande rangordning:

 1. Det är för komplicerat att anpassa arbetsplatsen (24 procent)
 2. Funktionshindrade söker sällan de lediga jobben (19)
 3. Det kräver särskild arbetsledning som de inte har tid eller kompetens för (18)
 4. Många arbetsgivare har fördomar om funktionshindrade (14)
 5. Funktionshindrade kan inte jobba lika effektivt som andra (8).

En annan fråga var ”vad krävs för att ditt företag ska överväga att anställa personer med funktionshinder nästa gång ni ska rekrytera?”. Företagens rangordning blev:

 1. Vi kan anställa funktionshindrade om kompetensen är rätt (23)
 2. Ekonomiskt stöd för nödvändig anpassning av arbetsplatsen (17)
 3. Att först ha arbetsprövning och/eller praktik (14)
 4. Ekonomiskt stöd, exempelvis lönesubvention, skattereduktion (14)
 5. Hjälp att hitta en person med rätt kompetens för jobbet (12).
  –

– Många företag tror att det är besvärligt att ha personer med funktionshinder bland personalen, och anställer därmed inga. Fler goda exempel, en bättre matchning mellan jobb och arbetssökande och mer insikt i näringslivet om möjligheterna kan ändra på detta, säger Lars Lööw, utvecklingsdirektör i Samhall.