Mindre doftande leksaker

EU har i juni antagit ett nytt leksaksdirektiv, 2009/48/EG. Bland annat förbjuds 55 allergiframkallande doftämnen i leksaker. Elva doftämnen är tillåtna, men måste deklareras på en etikett, på förpackningen eller i medföljande broschyr.

Text Karl Krook