Mindre besvär med bättre inhalationsteknik

Ett flertal studier visar att det är mycket vanligt att astmapatienter inte tar sina mediciner på rätt sätt. Upp till 70 procent har en bristfällig eller felaktig inhalationsteknik. Med rätt teknik kan du minska användandet av läkemedel, mängden biverkningar och astmarelaterade problem. Lär dig knepen och må bättre!

– Tycker du att din astmamedicin inte riktigt ger önskad effekt, eller upplever du att du behöver öka medicindoserna? Det kan bero på bristande inhalationsteknik. När du inhalerar astmamedicin ska den ibland hamna i luftrören och ibland i alveolerna, längre ut i luftvägarna. Då måste luften passera genom både de övre luftvägarna, munhåla och svalg, och vidare genom luftvägarna, som består av luftstrupen, bronker och alveoler. Det kan verka enkelt, men sanningen är att det krävs kunskap och teknik för att verkligen kunna tillgodogöra sig medicinen på bästa sätt. – Har man fel eller dålig teknik är risken överhängande att man inte får i sig hela dosen läkemedel, säger Anna Törnberg, legitimerad sjukgymnast på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon betonar också vikten av att veta när man ska ta medicinen, det vill säga hur lång tid det tar innan den har effekt, hur mycket som ska tas och när för att uppnå en viss effekt.

Viktigt uppdrag

– Det är också viktigt att man vet hur medicinen fungerar, och vilket resultat man kan förvänta sig av den för att veta när man ska ta den. – Har man ansträngningsutlöst astma och tar luftrörsvidgande medicin precis innan man börjar träna eller först när man får symtom hjälper den inte optimalt, till exempel. Enligt Anna Törnberg är det vanligt att hon ser att patienter har fel inhalationsteknik.Min erfarenhet är att det oftast beror antingen på att man inte fått rätt information från början, eller att man helt enkelt glömt bort hur man skulle göra. Där har sjukvården ett viktigt uppdrag i att dels ge rätt information och visa rätt teknik från början, men också i att följa upp kontinuerligt att patienten gör rätt.
– Om man tycker att medicinen inte har effekt, eller att man behöver ta större doser än ordinerat kan man dels fundera över om man behöver byta medicin– men också över om man verkligen tar den på rätt sätt. Ett fel många gör är att de inte andas ut ordentligt innan de inhalerar. Då finns det inte utrymme för ett tillräckligt långt andetag när man ska andas in medicinen. Ett annat vanligt fel är att andas in för kraftigt. Då fastnar en stor del av medicinen i svalget istället för att följa med ner i luftvägarna.

Rätt ordning

Om man misstänker att medicinen inte hjälper kan man kontakta läkaren som skrivit ut den för att få göra ett test: Det går lätt att se om medicinen har effekt med en PEF-mätare eller genom att göra en spirometri hos till exempel sjukgymnast eller astmasköterska. Det är också viktigt att man tar sina mediciner i rätt ordning. Om man tar både luftrörsvidgande medicin, till exempel Bricanyl eller Ventoline, och också ska ta långtidsverkande inflammationshämmande kortisonpreparat, till exempel Pulmicort, är det viktigt att ta den luftrörsvidgande medicinen först och sedan vänta tills den hunnit verka innan man tar den långtidsverkande medicinen. Då får man bättre effekt av det långtidsverkande preparatet. Den luftrörsvidgande medicinen häver muskelkrampen i luftvägarna genom att stimulera mottagare, beta-2-receptorer- som finns i luftrörens muskler. Det får musklerna att slappna av, och luftrören vidgas. Det gör att det också blir lättare att hosta upp slem. –

– Om man har mycket slem när man vaknar på morgonen och tar sitt kortison innan man hostat upp det kommer kortisonet att fastna i slemmet och följa med när man hostar upp det, istället för att hamna i luftvägarna, säger Anna Törnberg. Därför är det viktigt att ta den luftrörsvidgande medicinen först och sedan få upp slemmet innan man tar medicinen. När man inhalerat medicinen är det också viktigt att hålla andan en kort stund, så att man inte andas ut preparatet på en gång igen. Har man inhalerat kortison ska man också skölja munnen med vatten, så att man inte får svampinfektioner i munnen.

Apparat som piper

Om man ska hjälpa ett barn att inhalera kan det vara svårt som förälder att avgöra om det blivit en bra och tillräcklig inandning. Därför använder man ofta sprayinhalator och en spacer, en luftbehållare som medicinen hamnar i, för barn. Då kan de få i sig medicinen genom att andas flera andetag, eftersom det inte kräver en viss teknik. Då räknar man istället andetagen barnet tar i masken eller munstycket. Även barn behöver skölja munnen med vatten efter att de inhalerat kortison. När barnen blir större och får en pulverinhalator finns det också inhalationsapparater utan läkemedel som man kan öva med som piper när man inhalerat rätt. Det kan vara ett bra sätt att få bekräftelse på om barnet gör rätt. Det är också viktigt att man följer upp kontinuerligt att barnen har rätt teknik, till exempel hos astmasköterska eller sjukgymnast.

Så här inhalerar du med pulverinhalator

Sitt upp. Ta av inhalatorns skyddshölje.
Håll inhalatorn rakt, och mata fram en dos medicin på det sätt det görs i just din inhalator.
Andas ut vid sidan om inhalatorn.
Slut tänderna och läpparna runt munstycket, utan att bita.
Ta ett djupt andetag genom inhalatorn. Andas inte in för häftigt. Då fastnar medicinerna i svalget, istället för att följa med luften ner i luftrören. Om det är en sprayinhalator där du behöver trycka för att medicinen ska sprayas ut trycker du precis när du börjat andas in. Håll andan en kort stund.
Andas ut via näsan.
Kom ihåg att skölja munnen om du inhalerat kortison.

Tänk på att det är stora skillnader mellan olika inhalatorer. Be en astmasköterska eller sjukgymnast att visa hur just din inhalator fungerar.

Text Susannah Elers