Mindre barnastma bland amishfolket

Amerikanska forskare har funnit att barn som växer upp i amishsamhällen har mindre astma än genomsnittet. Orsaken verkar finnas i livsstilen.

Världshälsoorganisationen har beräknat att astmafallen i världen ökar med 50 procent per decennium. Varje år dör 180 000 människor av astmarelaterade symtom. 300 miljoner lider av sjukdomen, vilket är 4 procent av jordens befolkning, men hos barn är motsvarande siffra 20 procent.
Ett undantag finns i amishsamhället, där endast 5 procent av barnen har astma.
Hutteriterna är ett annat kristet samfund i USA, som lever på liknande sätt som amish, i ett avskärmat jordbrukssamhälle. Skillnaden är att 21,3 procent av hutteriternas barn har astma.

Skyddet finns i dammet

Ämnet intresserade genforskare på Chicagos universitet. Forskarna tog blodprov från 60 barn mellan sju och fjorton, 30 hutteritbarn och lika många från amish. Även luften från försökspersonernas hemmiljö användes i studien. Hur kunde det skilja såpass mycket mellan två grupper med mycket lik genetisk uppsättning av germanskt ursprung? Svaret fanns i dammet. Forskarna upptäckte att dammet från amish hade sex gånger högre halt av endotoxiner än hutteriternas. Endotoxiner är ämnen som finns hos bakterieceller och betyder bokstavligen ”inre gift”, men till skillnad från exotoxiner utsöndras det inte aktivt från bakterierna.

Vistas bland djuren

Immunologen Donata Vercelli på universitetet i Arizona lät möss andas in dammpartiklar från amish och inom en vecka uppvisade försöksgruppen en tydlig resistens mot astma och allergier. Ett annat experiment som gjordes 2013 i USA visade att möss som omgavs av luft från ett hem med hund hade större motståndskraft mot allergiska reaktioner än de som inhalerade annan luft.
Hemligheten med dammet från amish är alltså djuren. Hutteriterna lever i grupper med moderna jordbruksmaskiner i stora bondgårdar där djuren är strikt åtskilda från hemmen. Hos amish är jordbruket inte mekaniserat och på deras små bondgårdar vistas barnen fritt bland djuren.

Text Daniel Gahnertz Foto Colourbox