Miljögifter en bov i dramat?

Resultat av dammsugning. Inom Aladdin-studien, som leds av forskaren Johan Alm, undersöks vilka miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barndom som har betydelse för utveckling av allergier hos barn. I studien som har pågått i snart tio år följs 551 familjer med eller utan antroposofisk livsstil i Järna. Sedan tidigare vet man att barn i familjer med antroposofisk livsstil har en mindre risk att utveckla allergi.
Ett av projektets nya forskningsspår är att titta närmare på om hormon- och immunstörande miljögifter i vår hemmiljö kan påverka utvecklingen av allergi.
– Vi gjort en pilotundersökning där jag och en student varit hemma och dammsugit hos några familjer. Det visade sig då att i familjer med antroposofisk livsstil så var det väsentligt mindre bromerade flamskyddsmedel i dammet än hos de familjer som levde icke-antroposofiskt, säger Johan Alm.
Bromerade flamskyddsmedel finns bland annat i plaster, elektronisk utrustning och möbler.
– Det var ju bara en liten studie, men om det stämmer så är det väldigt intressant att konstatera att hur familjen lever ändå kan påverka hur det lilla barnet utsätts för den här typen av kemikalier.

Text Sussane Rosén