Miljö och resultat hänger ihop

Då är det nya arbetslaget, med förbundsstyrelse, kansli och forskningsfond igång med planeringsarbetet för kongressperioden. Verksamhetsplaner har diskuterats och prioriterats liksom målsättningarna med vårt arbete. Den planeringsdag som förbundet, på ett centralt plan, årligen brukar starta upp hösten med hölls i år vid vårt eget vandrarhem, Södergården Åre. För några var det här det första besöket vid Södergården, men knappast det sista. Våra lokalföreningars styrelser är förstås också välkomna dit för att inspireras i sitt arbete.

Lugn och harmoni

Själv har jag en stående fråga då jag besökt Södergården – varför åker jag inte hit oftare? Lugnet och harmonin som infinner sig så fort man landat och bäddat i ordning sin säng är svår att beskriva. Den behöver upplevas! Några som snart får uppleva det är de familjer som antagits till höstens Allergifamiljedagar. Första veckan i november samlas barnallergolog, allergikonsulent, allergisköterska, specialpedagog, kock och kökspersonal samt flera ledare för att ta emot familjerna. Dessförinnan har flera kontakter förekommit med familjerna, bland annat för att dietist ska kunna sätta samman matsedlar som fungerar för alla. Tryggt och säkert måste det vara. En förutsättning för att kunna slappna av och ta in ny kunskap och information.

Satte ned foten

Detsamma gäller för barnens arbetsmiljö i skolan. Trygg och säker ska den också vara om man ska kunna fokusera på kunskapsinhämtning – men hur fungerar det i praktiken?
Nyligen debatterades i media miljön vid en fuktskadad skola, någonstans i Sverige. Både elever och personal hade tydliga allergisymtom men kommunens politiker ansåg det inte säkerställt att det var fuktskadorna som orsakade symtomen. Man tänkte därför låta verksamheten fortgå under tiden som man utredde det hela vidare. Inte förrän en barnallergolog på orten satte ned foten och deklarerade att han aldrig skulle skicka sina barn till denna skola, tog kommunen sitt ansvar.

Klar koppling

Statistik visar att cirka 40 procent av våra skolor har någon form av fuktskada. Många av dem finns på platser där det inte finns någon barnallergolog som kan sätta en gräns för vad man får utsätta barn, unga och personal i skolan för. Vem bevakar då att de regelverk som finns verkligen används och att ett systematiskt, förebyggande arbetsmiljöarbete ständigt pågår, vid varje skola? Om det inte sker kan vi omgående sluta förvånas över sjunkande skolresultat. Forskningen visar nämligen en klar koppling mellan arbetsmiljöfaktorer och elevers läsförståelse sant förmåga att lösa matematiska problem.

Text Maritha Sedvallson, förbundsordförande