Matallergi vanligare i storstäder

En stor studie från USA visar att barn i storstadsområden har högre förekomst av födoämnesallergier. Detta är ett bevis på att miljön påverkar risken att bli allergiker.

Undersökningen har gjorts på över 38 000 barn. Resultatet visar att miljön påverkar risken för att utveckla födoämnesallergier. Studien är den första som påvisar att hög befolkningstäthet ger högre sannolikhet för födoämnesallergier. Utifrån resultaten hoppas man att bättre förebyggande metoder kan utvecklas. Tidigare har man sett liknande samband för risken att drabbas av astma.
De resultat som uppvisades var att i centrala områden av storstäder hade 9,8 procent födoämnesallergier medan motsvarande siffra på landsbygden var 6,2 procent.
Jordnötsallergier hos storstadsbarn låg på 2,8 procent medan på landsorten hade 1,3 procent av barnen drabbats. För skaldjursallergi var siffran för barn i storstadsområden 2,4 procent men endast 0,8 procent på landsbygden.

Annan bakterieflora

Däremot såg man ingen skillnad i hur allvarlig allergin var beroende på vart de undersökta barnen bodde, utan det var samma mönster oavsett befolkningstätheten.
Man har i tidigare forskning konstaterat att tillstånd som astma, konjunktivit och allergisk rinit är vanligare i storstadsområden jämfört med landsorten. En möjlig förklaring är att man blir utsatt för en annan bakterieflora på landet än i städerna. Detta kan leda till att man inte är lika sårbar för ärftlig känslighet, det vill säga inte lika mottaglig för vissa allergiframkallande ämnen. En annan teori är att avgaser och utsläpp i storstäderna kan utlösa allergier.
– I Sverige har vi olika prevalenssiffror om man jämför norra Sverige med mellan- och södra Sverige, konstaterar Gunilla Hedlin, barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon är professor i barn- och ungdomsallergologi vid Karolinska Institutet, som under en lång tid bedrivit forskning inom dessa områden.

Text Amanda Quensel

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php