Maskrosor kan ersätta gummiträd

Handskar gjorda av maskrosor. Det kanske kan bli verklighet i framtiden om växtforskarna lyckas.

Samtidigt som svampinfektioner hotar odlingarna av gummiträd i Sydostasien har forskare hittat en ny källa för naturgummi. Modifierade maskrosor lämpar sig nämligen mycket väl för storskalig produktion av gummi.

Vit väska

Alla som någon gång plockat maskrosor har säkert kommit i kontakt med den vita vätska som sipprar ut ur stjälken. Redan under andra världskriget användes denna vätska för att framställa naturgummi men svårigheterna är stora eftersom vätskan polymeriseras (härdas) nästan omedelbart när den kommer i kontakt med luft. Nu har emellertid forskare vid Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology, IME, i Aachen utvecklat en metod som gör det möjligt att framställa naturgummi i stor skala från maskrosor.
– Vi har identifierat det enzym som ger upphov till den snabba polymeriseringen och har bytt ut det, säger professor Dirk Prüfer, som är avdelningschef vid IME. De modifierade maskrosorna ger dessutom fyra till fem gånger mer latex än vanliga maskrosor. Skulle maskrosorna odlas i stor skala skulle ett hektar maskrosor kunna ger 500 till 1 000 kg latex per säsong.

Inom fem år

En annan fördel med att framställa naturgummi ur maskrosor är att det gummit visat sig vara mindre benäget att framkalla allergier hos användare av gummiprodukter. Särskilt på sjukhus är detta ett problem. Även vid odling av gummiträd drabbas många av arbetarna av allergier. Fraunhoferforskarna arbetar nu med att utveckla fungerande odlingssystem. Inom fem år tror Dirk Prüfer att det ska vara möjligt att odla gummimaskrosor i kommersiell skala.
För gummiindustrin kan detta vara ett mycket intressant alternativ till konventionellt naturgummi som hotas av svampinfektioner. I Sydamerika är problemet så akut att stora gummiplantager fått avvecklas och även i Sydostasien har svampen börjat sprida sig
Mentoronline.se