Många reagerar på histamin – men det är oklart varför

Diffusa överkänslighetsreaktioner på mat beror ofta på så kallade biogena aminer. Varför och hur är dock inte helt utrett. Men att de finns och orsakar obehag råder det ingen tvekan om. Vi ska här titta närmare på den mest kända av de biogena aminerna – histamin.

I gruppen biogena aminer ingår förutom histamin även tyramin, serotonin, tryptamin och fenyletylamin. Histamin finns naturligt i mastcellerna, som är en del av vårt immunförsvar. Vid äkta matallergier orsakas reaktioner av att IgE-antikroppar får mastcellerna att släppa ut histaminer i kroppen. Men man kan även reagera på histamin utan att vara allergisk. Då talar man istället om histaminintolerans eller histaminförgiftning. Det senare orsakas av att man äter stora mängder mat som innehåller histamin. Histaminintolerans å sin sida är när man är extra känslig mot ämnet. En bättre benämning är kanske ”ökad känslighet mot biogena aminer”, eftersom flera aminer kan orsaka symtom.

– Vid histaminintolerans kommer histaminet direkt in i kroppen via maten och inte från mastcellerna. Histamin finns exempelvis i lagrade kött- och mejeriprodukter som salami och ädelost. Det finns också i dåligt förvarade fiskar som makrill och tonfisk samt i rödvin. I värsta fall kan man få allvarliga symtom som liknar allergichock, eller anafylaxi. Men det är ovanligt. Vanligare är att man blir röd i ansiktet eller får lättare hud- eller magsymtom, säger docent Ulf Bengtsson, konsultläkare vid Södersjukhuset i Stockholm och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Alla biogena aminer påverkar

För att histamin ska vara oskadligt är det viktigt att det bryts ner snabbt i tarmen. Nedbrytningen görs av ett enzym som heter diaminoxidas, eller DAO. Ju större mängd DAO man har i kroppen, desto snabbare bryts histaminet ner. Gravida kvinnor producerar exempelvis stora mängder DAO för att skydda fostret. Forskare har sett att vissa individer som reagerar på histamin har låga halter av DAO i kroppen. Ulf tycker dock att resultaten ska tolkas med viss försiktighet.
– Vi vet egentligen inte hur vi ska tolka dem. Därför vill jag i dagsläget inte rekommendera någon att testa sina DAO-värden om de tror sig vara känsliga mot histamin. Alla biogena aminer spelar mer eller mindre roll vid matöverkänslighet. Förmodligen samverkar flera olika aminer tillsammans och åstadkommer en så kallad cocktaileffekt. Histamin är dock det biogena amin som är mest studerat.

Rödvin extra besvärligt

Den som är känslig mot histamin kan ändå ofta äta en viss mängd histaminrik föda. Men ökar man intaget ytterligare så rinner bägaren över och man börjar må dåligt. Typexemplet är en person som på fredagskvällen äter en tonfiskpizza med extra ost och sköljer ner den med ett glas rödvin. Fisken och osten går kanske bra, men vinet blir för mycket.
– Just rödvin är en vanlig orsak till histaminreaktioner. För det första så innehåller rödvin i sig histamin. För det andra så hämmar alkoholen nedbrytningen av histamin i tarmen. En tredje orsak till att rödvin är extra besvärligt är att det ökar genomsläppligheten i tarmen, vilket i sin tur orsakar symtom, berättar Ulf.

Avstå från det som ger problem

Barn drabbas aldrig eller sällan av histaminöverkänslighet eller -förgiftning. Det beror i huvudsak på att histamin bara finns i sådan mat som barn ofta inte äter. Det är alltså i första hand ett vuxenproblem. Studier från Österrike visar att cirka sex till åtta procent av alla vuxna är känsliga mot histamin, men siffrorna är förmodligen i underkant. För den som är känslig så är den bästa behandlingen att helt enkelt låta bli mat som innehåller histamin.
– Om man blir dålig när man dricker rödvin till osten så ska man helt enkelt avstå från det ena eller det andra. Man kan också ta antihistamintabletter i förebyggande syfte innan man äter, eller vid behov när symtomen uppstår, säger Ulf.

Krångligt och svårforskat område

Det är alltså svårt att ge en exakt och entydig förklaring till varför vissa människor reagerar på histamin. DAO-enzymets förmåga att bryta ner histamin kan vara en förklaring. Andra orsaker kan vara ökad känslighet i kroppens vävnader, hormonella faktorer eller andra så kallade co-faktorer. Det är något som förstärker symtomen, som exempelvis fysisk ansträngning, menstruation eller någon form av allergi.
– Om man har en vanlig allergi så kan man vara extra känslig mot histaminrik föda. Är man allergisk mot något livsmedel ska man inte kombinera det med en histaminrik kost. Det här med histamin är ett krångligt och svårforskat område. I Sverige forskas det ingenting om detta och knappt på andra ställen heller. Det är synd, för det behövs mer forskning för att vi bättre ska förstå de faktorer som orsakar problem, avslutar Ulf.

Text Niclas Samuelsson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php