Malörtsambrosian kan bli en värsting

Pollen från Malörtsambrosian är starkt allergiframkallande. Växten är på väg att etablera sig i Sverige.

Växten Malörtsambrosia har hittills inte setts som något stort hot för Sveriges pollenallergiker. Nu visar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala att det finns bestånd i norra Tyskland som är anpassade till nordliga breddgrader. Slutsatsen är att det nu finns mycket goda skäl för en systematisk övervakning och bekämpning av denna växt.
Till Sverige sprids växten med de fågelfrön vi importerar varje vinter, och som förutom solrosfrön också innehåller frön av malörtsambrosia och andra ogräsarter.
Enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) ger malörtsambrosia upphov till hösnuva, ögonirritation och även astma. Symtom kan uppstå redan vid låga nivåer av pollen. I Nordamerika uppges den vara den främsta källan för pollenallergi och i Centraleuropa är stora delar av befolkningen allergiska mot malörtsambrosian.

 

Foto Sveriges lantbruksniversitet

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php