Pollenallergi långt in på hösten

Sommaren är slut – ändå har många fortfarande besvär av snuva, astma och rinnande ögon. Klimatförändringarna har gjort att pollensäsongen blivit längre och den som är allergisk mot flera olika pollenarter kan idag behöva knapra mediciner större delen av året.

För de flesta pollenallergiker är den värsta tiden nu förbi och många känner inte längre av sina allergier. Men den som är allergisk mot gräs och gråbo kan fortfarande ha det tufft – åtminstone en månad till.
En som reagerar på pollen en bra bit in på hösten är tioårige Walther Falklinder från Borlänge. Han har varit pollenallergisk sedan förskoleåldern.
– Vi märker av det genom att ögonen gör ont och svullnar igen, han blir täppt i näsan och astman blir besvärligare. Dessutom blir han väldigt trött, får svårare att koncentrera sig och måste vara hemma från skolan vissa dagar, säger Walthers mamma Åsa Falklinder.

Kanske gråbo

Från början var Walther allergisk mot gräspollen, men sedan utvecklade han även björkpollenallergi. I år upptäckte Åsa att nya allergier dykt upp.
– Redan i slutet av februari märkte vi att pollenbesvären började, så blomningen måste ha inletts väldigt tidigt. Det var svårt att lindra med allergimediciner eftersom de måste börja tas ett par veckor innan. Nästa år kommer vi att börja med mediciner redan i mitten av februari.
Nu under början av hösten känner Walther fortfarande av att det är gräspollen i luften, enligt Åsa Falklinder, och kanske även gråbo. Därför kommer han få ta sina mediciner hela september ut och även en bit in i oktober. Det innebär att han äter allergimediciner under nästan nio av årets tolv månader.

En månad extra

Walther är inte ensam om att plågas av långa pollensäsonger. En ny rapport visar att pollensäsongen ökat med i snitt en månad sedan de första pollenmätningarna gjordes på 1970-talet. I rapporten, som Naturhistoriska riksmuseet gjort tillsammans med Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting, har data från de senaste 40 årens pollenmätningar analyserats.
– Det vi ser är att al, hassel, ek och björk börjar och slutar blomma tidigare än förut, medan de olika gräsarterna samt gråbo inte bara börjar tidigare utan även slutar senare, säger Mare Löhmus Sundström vid Centrum för arbets- och miljömedicin.
Björken blommar ungefär en halv månad tidigare och gråbon slutar blomma ungefär en halv månad senare, så om man har oturen att reagera på både björk och gråbo kan man utsättas för en pollensäsong som i snitt varar en månad längre än för 40 år sedan.

Värre i storstäder

Mätningarna har gjorts i Stockholm, men enligt Mare Löhmus Sundström ser det likadant ut i hela landet. Den viktigaste anledningen är de pågående klimatförändringarna.
– Träden reagerar direkt på värmen, särskilt tidiga arter börjar blomma så fort det blir tillräckligt varmt. Klimatförändringarna bidrar även till att förvärra pollenbesvären, särskilt i storstäder där halterna av luftföroreningar är högre. Forskning visar nämligen att pollenkornen trasas sönder av luftföroreningarna och därför lättare tar sig djupt in i luftvägarna, säger hon.
Mare Löhmus Sundström tror att trenden med en allt längre pollensäsong fortsätter. I framtiden kan vi få en säsong som mer liknar den i Centraleuropa, där blomningen börjar mycket tidigt på året. Där blommar även den starkt allergiframkallande växten malörtsambrosia sent på hösten och vid varmare höstar i Sverige kommer den växten att trivas bättre även här.

Förbered dig

Vad kan man då göra för att ta sig igenom pollensäsongen med så lite obehag som möjligt?
– Det är viktigt att vara förberedd på att allergierna kan dyka upp tidigare än man tror, så att man kan ta sina mediciner i god tid innan besvären brukar komma. Väldigt många är allergiska mot fler lövträd än björk, som al och hassel till exempel, och de arterna kan ge besvär redan i februari, säger Mare Löhmus Sundström.
Det är inte säkert att detta syns på pollenrapporterna, menar hon, eftersom Naturhistoriska riksmuseet inte har tillräckligt med resurser för att kunna utföra pollenmätningar året om. Därför kan de allergiker som följer pollenrapporteringen missa att det är pollen som ligger bakom besvären.
– På samma sätt kan pollenrapporterna missa om det är väldigt mycket pollen från kontinenten som blåser in över landet innan vår egen säsong börjat eller efter att den tagit slut. Men har man ofta besvär tidigt och sent på året kan man vara säker på att det ändå är pollen som är orsaken.

Text Zandra Zernell Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php