Barns pollenallergi tas inte på allvar

Många barn med pollenallergi är underbehandlade och har besvär i onödan. Det anser barnläkaren Hampus Kiotseridis på barn- och ungdomskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. För att kartlägga hur vanligt detta är ska han tillsammans med en forskargrupp genomföra en studie bland 5 000 skolbarn i södra Sverige.

Pollensäsongen är nu i full gång. Det är en lång period som börjar med hassel och al i februari och slutar med gråbo i september. För många är det en besvärlig tid präglad av kliande ögon, snuva och nysningar. Andra symtom kan vara huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter.
Uppskattningsvis var femte vuxen lider av pollenallergi, och oftast reagerar man på björk- eller gräspollen. Även bland barn är det vanligt med pollenallergi. Drygt var tionde 12-åring är överkänslig mot någon form av pollen.
Sedan tre år tillbaka har Hampus Kiotseridis – vid sidan om sitt arbete som barnläkare – forskat om pollenallergi hos barn. I en av sina studier har han kunnat visa att barns livskvalitet försämras markant under pollensäsongen. I studien ingick närmare 100 pollenallergiska barn i skolåldern.
–– Barnen kunde inte vara ute, de sov sämre och de var trötta hela dagen. Under de pollenintensiva månaderna kände de sig också mer nedstämda och framtidstron minskade, säger han.

Skolresultaten påverkas

Många orkade inte heller med skolan, vilket gjorde att skolresultatet försämrades under pollensäsongen.
–– Tyvärr finns det en allmänt utbredd uppfattning att pollenallergi är ett harmlöst tillstånd. Detta beror nog på att majoriteten har lindriga symtom. Men även om färre än hälften har svåra symtom handlar det om en stor grupp eftersom pollenallergi är så vanligt, förklarar Hampus Kiotseridis.
Han menar att det inte alltid görs en medicinsk utredning, utan föräldrar får istället rådet att köpa receptfria allergiläkemedel till sitt barn. Detta synsätt leder till att många barn inte får rätt behandling, och därmed har mer besvär än nödvändigt, resonerar han.
Hampus Kioteseridis nämner allergenspecifik immunterapi, så kallad allergivaccination, som ett exempel.
–– Det är behandlingsform som är mycket effektiv vid viss typ av pollenallergi. Men trots detta är det förvånansvärt få barn som remitteras till oss på barnkliniken för en sådan utredning, konstaterar han.

Skolbarn i södra Sverige

För att få klarhet i hur många barn som inte behandlas enligt gällande medicinska riktlinjer kommer Hampus Kiotseridis att medverka i en studie som ska genomföras bland skolbarn i södra Sverige. Studien är en del av hans avhandlingsarbete och bedrivs vid Lunds universitet. I forskningen deltar även Allergikompetenscentrum syd och Skånes universitetssjukhus.
–– 5 000 barn i åldrarna 12-14 år kommer att ingå i studien. I ett första steg ska vi kartlägga förekomsten av pollenallergi bland skolbarn i allmänhet. Vi kommer att använda ett frågeformulär med vars hjälp vi identifiera de elever som har allergiska problem från ögon, näsa, lungor eller hud, berättar Hampus Kiotseridis.
I steg två ska man titta på allergins svårighetsgrad, eventuell behandling och påverkan på livskvaliteten. I samband med studien ska även förekomsten av kontaktallergi studeras.
Som jämförelse när det gäller upplevd livskvalitet kommer man att ha en grupp pollenallergiska barn som behandlas med allergivaccination vid Helsingborgs lasarett och Skånes universitetssjukhus i Malmö.
–– Vår förhoppning är att studien ska visa hur viktigt det är att barn med pollenallergi tas om hand på rätt vårdnivå och får tillgång till potenta behandlingar, säger han.
Studien beräknas vara klar 2013.

Text Barbo Falk

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php