Pollensäsongen kan orsaka magbesvär

Nu har pollensäsongen startat för många björkpollenallergiker och de flesta får symptom som rinnsnuva, nästäppa och kliande ögon. Men en del får också IBS-liknande mag- och tarmbesvär.

Det har länge funnits tecken på att en del patienter med björkpollenallergi får besvärande mag- och tarmproblem under våren när björkarna blommar.
– Besvären påminner om dem som patienter med diagnosen IBS, irritable bowel syndrome, har, uppblåsthet, gaser, diarré eller förstoppning, säger Georgios Rentzos, allergolog vid Kungsbacka sjukhus.
Han ligger bakom en studie som startade 2008 i Göteborg, där det togs biopsier av tunntarmen hos björkpollenallergiker för att se hur deras tarmslemhinna påverkades av just pollensäsongen. År 2003 publicerades en liknande studie från Göteborg och redan då kunde forskarna se att pollenallergiker med mag- och tarmbesvär visade tecken på allergisk inflammation i tarmslemhinnan, som minskade när pollensäsongen var över.

Fanns hos alla

I den senare studien undersökte forskarna utöver björkpollenallergiker med mag- och tarmbesvär även en grupp björkpollenallergiker som inte hade några besvär alls med magen. Det visade sig då att även denna grupp allergiker hade tecken på allergisk tarminflammation under pollensäsongen – trots att de själva alltså inte upplevde några symtom.
Exakt vad det är som orsakar mag- och tarmbesvären vet forskarna ännu inte.
– Vi har inte kunnat svara på om det handlar om pollenrelaterade födoämnen, alltså hasselnötter, äpple och andra stenfrukter som korsreagerar med björkpollen, eller om orsaken är björkpollen som allergiker andas in och som tar sig vidare från luftvägarna ner till tarmkanalen. Det var för få personer som åt korsreagerande födoämnen under pollensäsongen för att det skulle gå att se några tydliga resultat, säger Georgios Rentzos.

Önskar utredning

Hur stor grupp allergiker det handlar om är också svårt att säga. Därför skulle Georgios Rentzos gärna se att pollenallergiker som upplever säsongsbundna mag- och tarmbesvär remitteras vidare till allergologer, så att deras besvär kan utredas.
I studierna som gjorts har bara kopplingen mellan björkpollenallergi och magbesvär undersökts, inte några andra pollensorter. Men det har tidigare konstaterats att gräspollenallergiker kan få besvär av att äta vete, som är ett födoämne som korsreagerar med gräs.
Hur ska man som björkpollenallergiker då göra? Bör man utesluta hasselnötter, äpple och andra stenfrukter för att inte trigga igång en inflammation i tarmen?
Enligt Georgios Rentzos behövs större studier för att komma med några generella råd.
– Det har gjorts så få studier att det inte går att dra några säkra slutsatser ännu. Mag- och tarmbesvären gäller inte alla, utan man får titta på fall till fall. Men om man tillhör den grupp som inte bara får orala besvär som kli i halsen av stenfrukter och andra pollenrelaterade födoämnen, utan även magbesvär – då kanske man ska fundera på att minska intaget av dessa födoämnen just under pollensäsongen.
Dessutom är det viktigt att låta utreda sina magbesvär för att kunna utesluta andra magåkommor som orsak till problemen, menar han.

Text Zandra Zernell Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php