Livsstil har betydelse för astma

Rökare löper större risk att få astma än personer som aldrig har rökt. Men även andra livsstilsfaktorer som fetma och hård fysisk träning ökar riskerna. Ett högt intag av fisk och frukt däremot kan skydda mot sjukdomen. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

Doktoranden Monica Uddenfeldt vid institutionen för medicinska vetenskaper har undersökt förekomsten av astma hos drygt 12 000 vuxna personer år 1990 och år 2003. Nära 800 tidigare friska individer hade fått nytillkomna astmabesvär under perioden. Risken för rökare att drabbas var 37 procent högre än för ickerökare.
Även personer med övervikt eller som utövade hård fysisk träning hade ökad risk för astma. Risken för en överviktig var ökad med nästan 50 procent jämfört med normalviktiga.

Fisk och frukt

En annan faktor som hade en betydande roll var hur mycket fisk och frukt deltagarna i undersökningen åt. De som åt mycket fisk och frukt drabbades mer sällan.
– Våra ändrade matvanor kan alltså inom loppet av ett par generationer påverka förekomsten av astma. Tydligast effekt har det hos de äldre men det gäller faktiskt för alla åldergrupper, säger Monica Uddenfeldt.
Kostens effekt för risken att utveckla astma kan ha att göra med antioxidanternas skyddande effekt. En annan hypotes är att tarmens mikroflora påverkar utvecklingen av immunitet.
Allergi mot pälsdjur innebär också en påtagligt ökad risk att som vuxen drabbas av astmatiska besvär. Risken för nyinsjuknande bland pälsdjursallergiker var dubbelt så stor som för ickeallergiker. Risken för att redan konstaterad astma skulle bestå hos dem med allergi var tredubblad.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php