Linköping pricktestar för PEG-allergi

När vaccinationerna mot covid startade runt om i världen rapporterades snabbt om svåra allergiska reaktioner hos vissa patienter. Även om dessa reaktioner är ovanliga har fenomenet skapat stor oro hos många allergiker.

På Allergicentrum i Linköping används nu en metod som utvecklats i Danmark för att kunna utreda patienter som misstänks ha allergi mot det ämne som tros ligga bakom reaktionerna.

Hur vanligt är det med allergiska reaktioner mot vaccinen?
– Man har sett att ungefär 1 av 100 000 personer som vaccineras mot covid-19 reagerar med svåra allergiska reaktioner. Det är fortfarande inte helt klarlagt vad det är dessa personer är allergiska mot, men man misstänker att det är PEG (polyetylenglykol) och PEG-derivatet polysorbat som är de allergen som ligger bakom reaktionerna, säger Ágnes Csuth, specialistläkare i allergologi och allmänmedicin vid Allergicentrum i Linköping.

Hjälpämne i tabletter och krämer

Forskarna vet fortfarande väldigt lite om ämnet, som länge bedömdes vara ett mycket säkert preparat ur hälsosynpunkt, men på senare år har det uppmärksammats att det förekommer allvarliga allergiska reaktioner. Polysorbat har använts tidigare i andra vaccin, men PEG har inte funnits i några vaccin tidigare. Det används däremot som hjälpämne i bland annat tabletter och krämer.

Enligt Ágnes Csuth är det dock ovanligt att vara allergisk mot PEG. Allergiska reaktioner mot PEG beror inte heller på korsreaktioner mot andra allergen, som födoämnen.

– Vi ser inte att man, om man till exempel har en födoämnesallergi, har en ökad risk att reagera på det här ämnet, utan det är PEG och så kallade PEG-derivat som skulle kunna korsreagera med varandra.

– Det finns en prioriteringsriktlinje för vilka individer som ska vaccineras under uppsikt. Det gäller framför allt dem som reagerat med anafylaxi på latex eller insektsstick, vilket beskrivs i den svenska riktlinjen som “en svår allergisk reaktion avser en reaktion som är så svår att det krävts behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus”, och individer som tidigare reagerat med allergi mot läkemedel eller vaccin.

Finns dessa ämnen i alla aktuella vaccin mot covid-19?
–Ja, PEG och PEG-derivat förekommer i alla aktuella covid-vaccin i Sverige. PEG finns i Pfizer och Modernas vaccin, medan polysorbat finns i Astra-Zenecas vaccin. Polysorbat har använts tidigare i andra vaccin, men PEG har inte funnits i några vaccin tidigare. Det används däremot som hjälpämne i bland annat tabletter och krämer, säger Ágnes Csuth.

– När nyheterna kom om att PEG var det misstänkta allergenet hittade vi väldigt lite information i PubMed och andra vetenskapliga webbsidor, och vi började fundera över en pålitlig metod för att testa detta. Vi tog kontakt med en dansk forskare som forskat mycket på PEG, och det är hennes pricktestprotokoll vi använder.

Kunnat erbjuda dos 2 till alla

Om man är orolig för att man till exempel reagerat på första sprutan, och bor någon annanstans i landet, kan man testas i Linköping då?
– Hittills har vi inte fått några patienter på remiss från andra delar av landet, men teoretiskt sett skulle det kunna fungera om allergimottagningen kontaktar oss för att de inte kan erbjuda utredning. Det vanligaste är att man vänder sig till sin vårdcentral, och om vårdcentralen bedömer att det finns en risk kontaktar de sin respektive allergimottagning, säger Ágnes Csuth.

Hur många har testats hos er?
– Vi har testat ungefär 25 personer, varav majoriteten kommit till oss för att de reagerat med en snabballergisk reaktion på första dosen vaccin. Hittills har vi inte sett positiva resultat på pricktestet hos någon. När vi sett att testerna blivit negativa har vi erbjudit dem att ta dos 2, vilket alla utom en patient tackat ja till. Det är ett viktigt budskap, att även de som reagerade med snabba reaktioner på dos 1 har kunnat få dos 2 utan allvarliga reaktioner. Vi har sett reaktioner i form av diskret hudrodnad och klåda, men inga anafylaktiska reaktioner, konstaterar Ágnes Csuth.

Text Susannah Elers Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php