Lika bra utan parfym

Förbundet fortsätter med succén parfymfria veckan för att sprida kunskap om doftöverkänslighet, i år tillsammans med Unga Allergiker och Apotek Hjärtat.

Under den 5–11 november vill kampanjen uppmärksamma allmänheten på att många produkter som innehåller parfym skulle fungera lika bra utan. Den vill sprida kunskap om doftöverkänslighet, visa hur människor kan göra skillnad för doftöverkänsliga genom att till exempel i högre utsträckning välja parfymfria hud- och hårvårdsprodukter.
Inför Parfymfria veckan har förbundet tillsammans med Unga Allergiker och Apotek Hjärtat genomfört en Novusundersökning angående svenskarnas vanor och användning av parfymfria produkter. Konsumentundersökningen är utgångspunkten för kampanjen och visar bland annat att 50 procent av svenskarna tycker det är helt eller delvis oviktigt om vissa produkter är parfymerade eller inte.

Parfymfritt i skolan

Förbundet har tagit fram ett infoblad om parfymfritt i skolan som vänder sig till rektorer och skolpersonal. Infobladet tar upp vad skolan kan göra för att öka kunskapen om doftöverkänslighet och parfymfritt i skolan bland personal och elever.
Informationsbladet kan laddas ner och kopieras fritt från Astma- och Allergiförbundets hemsida, under Förbundet och Beställa material.
För att öka förståelsen för skolelever med doftöverkänslighet har Unga Allergiker tagit fram ett spel som lärare kan använda sig av i klassrummet. Spelet Doftdetektiverna finns att ladda ned på ungaallergiker.se, liksom också en ny affisch om doftöverkänslighet.

Nya på kansliet

På grund av vakans, föräldraledighet och ett nytt projekt har kanslipersonalen under hösten utökats med tre personer.

Anna Järphammar
Anna Järphammar är ny pressekreterare/organisationsinformatör. Hon har de senaste åren haft ett eget företag inom kommunikation och innan dess arbetat många år på medieföretaget MTG.
På förbundet kommer hon att skriva pressmeddelanden och debattartiklar. Hon är också den som kommer att skicka ut digitala föreningsbrev till alla förtroendevalda runtom i landet och uppdatera informationen på föreningssidorna på hemsidan.

Britt Bisell
Britt Bisell vikarierar som organisationsombudsman för Niklas Olin som är föräldraledig. Hon är anställd till och med maj 2019.

Marie Eriksson
Marie Eriksson leder projektet med arbetsnamnet Hälsans konsumentinformation, ett treårigt projekt med ekonomiskt stöd från Postkodlotteriet.
Samtliga anställda på kansliet, och hur du når dem, hittar du här.
Foto: Jens Sølvberg

Upprop för primärvården

”Det är dags för politikerna att uppfylla löftena om en bättre primärvård, något som våra medlemmar fått löften om i många år. Vi vill se en nationell primärvårdsreform, med en vård som kännetecknas av god tillgänglighet, bra kontinuitet, goda möjligheter för forskning, fortbildning och god arbetsmiljö”, skrev Funktionsrätt Sverige tillsammans med bland andra Astma- och Allergiförbundet i en debattartikel i Dagens Samhälle i början av oktober.

Få svar direkt

Solveig Enberg och Rickard Didic, båda med egen erfarenhet och mycket kunskap, chattar om doftöverkänslighet i vardagen på allergismart.se den 8 november, klockan 20–21.
Den 20 november, klockan 20–21, kan du chatta med barnallergologen Magnus Wickman om allergi och överkänslighet.
Du hittar information om dessa chattar, samt kan läsa frågor och svar från tidigare tillfällen, på allergismart.se/chatt.

Använd dina medlemsförmåner

Som medlem i Astma- och Allergiförbundet finns du med i ett medlemsregister. Just nu görs en översyn över vilka uppgifter som finns om alla medlemmar och det har visat sig att flera personer har ofullständiga uppgifter. Det handlar främst om att det saknas personnummer och e-postadresser.
För att uppgifterna ska vara kompletta och du ska kunna utnyttja medlemsförmåner, som till exempel matallergikortet, på ett tillfredställande sätt är det viktigt en uppdatering av system sker. Ta kontakt med medlemsservice för att ange ditt personnummer och e-postadress via medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se.

Felaktiga registreringar

Tyvärr har det uppdagats ett allvarligt problem med förbundets medlemsregister. Det har visat sig att ett antal betalande medlemmar har registrerats som att de ej betalat medlemsavgiften. Detta berör främst medlemmar som anmält sig för autogiro.
– Vi ber om ursäkt för detta och arbetar intensivt med att komma till rätta med problemen, säger generalsekreterare Ulf Brändström.
Om du vill påtala någon felaktighet hör av dig till ulf.brandstrom@astmaoallergiforbundet.se.

Fortsatt arbete för rökfria utemiljöer

Riksdagsbeslutet om att utöka tobakslagen i vissa rökfria utemiljöer har skjutits upp på obestämd tid, men förbundet kommer att fortsätta påverkansarbetet för att rökfria miljöer ska bli verklighet även utomhus.
I väntan på detta uppmuntras lokala initiativ för rökfria offentliga utemiljöer på kommunal nivå, som till exempel lekplatser eller badplatser. Gärna under vecka 47, den 19–25 november, då det är tobaksfria veckan. Om ni är intresserade av att skriva en debattartikel till lokala media är ni välkomna att höra av er till ombudsman Marie-Louise Luther för underlag, marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se.

Missa ingenting viktigt

Du som är förtroendevald i någon läns-, region- eller lokalförening vet väl att Astma- och Allergiförbundet kansli med jämna mellanrum skickar ut ett digitalt nyhetsbrev med information som är viktig för dig att veta?
Om du inte redan får detta kan du anmäla dig till britt.bisell@astmaoallergiförbundet.se. Ange tydligt att det är Föreningsbrevet du vill ha.

Påskmåltid att se fram emot

En medlemsvärvningssatsning för lokalföreningar pågår året ut, till och med den 31 december.
Alla föreningar som vill delta är välkomna. Ni kan under denna period arbeta med medlemsrekrytering och har chansen att vinna en härlig påskmåltid tillsammans med era aktiva föreningskompisar.
Ju fler man värvar desto högre antal värvarpoäng får man och desto finare påskmiddag kan man kalasa på.
Läs mer om aktiviteten på förbundets hemsida.

Regionala konferenser

Under perioden november–december genomför förbundet ett antal regionala konferenser som riktar sig till styrelseaktiva i läns- och lokalföreningar. Om du hör till målgruppen och önskar få en inbjudan till konferenserna mejla till britt.bisell@astmaoallergiforbundet.se och beställ en sådan inbjudan.