Krav på läkarintyg för specialkost underlättar

I det finska allergiprogrammet minskades antalet med allergikost i skolan med 50 procent när krav på läkarintyg och årlig uppföljning infördes. Är en motsvarande åtgärd möjlig och önskvärd i Sverige? Allergia frågade Ulrika Brännström, skolsköterska på en gymnasieskola i Skellefteå och ledamot i Riksföreningen för skolsköterskor.

Hur ser det ut i svenska skolor när det gäller krav på läkarintyg för specialkost?
– Utan att veta säkert är det min uppfattning att majoriteten av kommunerna kräver intyg. Här i Skellefteå är vi skolsköterskor involverade, men det verkar vara mindre vanligt. Det verkar mer bli som i Finland att läkarintyg går direkt till skolköken, vilket jag tycker är rätt hantering. På vissa håll är det även så att intygen ska förnyas regelbundet.

Vad är skolsköterskornas åsikt i frågan?
– Vi har inte tagit någon officiell ställning. Personligen förespråkar jag modellen med krav på läkarintyg, det fungerar bra och underlättar väldigt mycket. Antalet kostintyg minskar och det blir säkrare för dem som verkligen behöver specialkost.

Skulle ett nationellt krav, som i Finland, vara önskvärt även i Sverige?
– Det skulle underlätta med nationella regler så att alla skolor vet vad de ska hålla sig till och kunna motivera det. Det är bra att likvärdigheten säkerställs, det gynnar både elevens rätt till utredning av allergier/överkänslighet och att bli serverad den mat eleven tål.

Text Lena Granström

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php