Elever med matallergi får betala i skolan

En undersökning som Unga Allergiker gjort visar att det finns stora variationer i kommunernas arbete med allergianpassad kost – och att bristerna är många. Under kampanjnamnet Matvalet arbetar UA för politiska beslut för att komma tillrätta med problemen.

I minst 17 av landets kommuner måste elever betala för läkarintyg för att få allergianpassad kost. Detta strider mot skollagen som säger att skolan ska vara kostnadsfri för alla.
Beroende på vilket landsting man tillhör kan intygen kosta upp till 400 kronor. Ytterligare problem med läkarintyg är att alla allergier inte syns på allergitester.
Av undersökningen framkommer även andra oroande siffror – endast hälften av alla kommuner har beslut om obligatorisk vidareutbildning för kökspersonal i specialkost. Detta betyder med andra ord att det saknas beslut i över 100 kommuner.

Ökad trygghet

Att arbeta med födoämnesallergier kräver stor kunskap och tydliga rutiner. Utbildning för personal innebär en ökad trygghet, dels för de ansvariga men framförallt för eleven som riskerar att bli sjuk. Undersökningen visar även att så få som 8 procent av kommunerna har beslutat att övrig personal, såsom fritidspedagoger och hemkunskapslärare, ska få kunskap om hantering och kontamineringsrisk.
”Med anledning av de skillnader och utmaningar som finns i dagsläget, anser vi att det behövs mer resurser och nationella riktlinjer som kan stötta och vägleda kommunerna i deras arbete med specialkost”, skriver Unga Allergiker i sin rapport.

Text Lena Granström