Kinesiska varor ger svår allergi

Antimögelmedlet i Anne Charlotte Anderbergs ridhjälm utlöste en allergisk reaktion. Giftskandalen med kinesiska produkter växer.

I höstas köpte Anne Charlotte Anderberg från Malmö en kinatillverkad ridhjälm på lågprisvaruhuset Överskottsbolaget –något hon ångrar i dag. Ett konserverande ämne i hjälmen utlöste en allergisk reaktion. Nu har hon diagnostiserats med flera så kallade korsallergier (se artikel på nästa sida). Bland annat har hon blivit allergisk mot plast som används till tandlagningar och kroppsimplantat.
– Jag har artros och behöver en ny knäled. Det blir problematiskt nu, liksom tandläkarbesök, säger Anne Charlotte Anderberg.

Jag hade en svullnad stor som en halv tennisboll

Rött märke

Efter att ha testat hjälmen upptäckte Anne Charlotte Anderberg ett rött märke i sin panna, ett myggbett utgick hon ifrån. Men fläcken växte och hon tvingades sjukskriva sig i tre veckor med ett brännskadeliknande sår.
– Huden formligen sprack. När det blev värre ordinerade en sjuksköterska kortison.
Men det hjälpte inte. En morgon fick hon en chock när hon tittade i spegeln.
– I pannan hade jag en svullnad stor som en halv tennisboll.

Verkade långsökt

Anne Charlotte åkte till vårdcentralen. På frågan om det fanns något nyinköpt i hennes närhet som kunde förklara den kraftfulla reaktionen svarade hon att det enda tänkbara var hjälmen. Samtidigt tyckte både Anne Charlotte och sjukvårdspersonalen att det verkade långsökt.
Hon remitterades till hudkliniken. Det visade sig att det rörde sig om ett akut allergiskt kontakteksem orsakat av dimetylfumarat, ett ämne som används för att hindra mögelangrepp. I hennes hjälm satt en liten påse med dimetylfumarat fast under fodret. Enligt Överskottsbolaget rör det sig om ett osannolikt misstag. Påsarna ska finnas med i förpackningen och inte i omedelbar kontakt med hjälmarna.
Anne Charlotte Anderberg tror att förklaringen är en annan.
– Det var en liten fasttejpad tablett. Min teori är att de fäster en påse vid några hjälmar i varje parti.
Nu har ridklubben som hon tillhör utfärdat en varning på sin hemsida. Läkare och andra personer som hon kommit i kontakt med har också tagit situationen på stort allvar. Men Anne Charlotte Anderberg tycker att Överskottsbolaget har reagerat långsamt.
– De kunde väl i alla fall ha hört av sig och frågat hur jag mår? De säger att det räcker att ta bort påsarna med antimögelmedlet. Men hjälmarna finns kvar i butiken och kan ha medlet på sig.

1 000-tals fall i England

Risken för korsallergi är stor enligt forskarna. Men tillverkarna förnekar farorna.

2006 uppmärksammades i England och Finland hur personer som kom i kontakt med nyinköpta möbler drabbades av svåra allergiska reaktioner. Men det skulle dröja ytterligare två år innan sambandet med dimetylfumarat bevisades vetenskapligt. En stor del av kartläggningen utfördes av svenska forskare efter att deras finska kollegor bett om hjälp att lösa gåtan med de allergiframkallande möblerna. Arbetet leddes av Magnus Bruze, professor på yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Umas, i Malmö.

Har upptäckts i skor

Nu har dimetylfumarat också upptäckts, förutom i ridhjälmar, i skor som sålts i Spanien och Frankrike efter att ha importerats från Asien.
– Jag skulle aldrig handla skor utan att ta reda på ursprungslandet. Som läget är nu bör man se upp med vissa varor från Kina, säger Magnus Bruze.
Alla som utsätts för dimetylfumarat reagerar inte lika kraftigt. Kanske går det bra att sitta i soffan eller använda ridhjälmen under flera månader utan problem. Men vid en allergisk reaktion är risken stor för att den drabbade utvecklar allergier också mot andra ämnen – så kallade korsallergier.
Enligt Magnus Bruze har samtliga personer som han kommit i kontakt med i samband med att de fått ett allergiskt kontaktexem av dimetylfumarat även drabbats av korsallergier.
– Allergi mot plaster, till exempel mot det material som används vid tandlagningar är vanligt, säger han.

Det handlar om mångmiljonbelopp

Pågående rättegångar

Även om en vara inte är direkt impregnerad med dimetylfumarat är faran för allergi stor. Ofta lägger tillverkaren en påse med ämnet i förpackningen eller inuti till exempel en fåtölj. Dimetylfumaratet avdunstar och fastnar på produkten och kan komma i direkt kontakt med hud.
I England pågår flera rättegångar då konsumenter kräver möbelförsäljare på ersättning för sveda och värk.
– Det handlar om mångmiljonbelopp och kanske rör det sig bara om toppen av ett isberg.
Men införseln av varor som preparerats med dimetylfumarat fortsätter. Dels är det svårt att nå samtliga led i produktionskedjan, dels är det inte alla tillverkare som vill ändra sin distribution.
– En del kinesiska tillverkare och leverantörer förnekar till och med att det finns ett problem, säger Magnus Bruze.

Antalet fall ökar

Kemikalieinspektionen ser också allvarligt på situationen. Inspektör Christina Larsson har arbetat med Anne Charlotte Anderbergs fall. Tills nyligen hade hon inte hört talas om dimetylfumarat. Nu ökar antalet fall hela tiden.
– Vi har gått ut med en varning på vår hemsida, det är viktigt att förmedla kunskapen, säger hon.
Dessutom överväger Kemikalieinspektionen att skicka ut en internationell varning via RAPEX, – ett EU organ som samordnar information om farliga produkter och sprider den i medlemsländerna.
– Men Överskottsbolaget vill helst inte att vi driver ärendet. De hävdar att det inte är något fel på själva hjälmen.
Petter Iversen, driftschef på Överskottsbolaget, berättar att påsarna med antimögelmedel numera är borttagna. Men ridhjälmarna säljs fortfarande av varuhuskedjan. Enligt produktsäkerhetslagen får hälsovådliga varor inte saluföras i Sverige, men Iversen anser inte att ridhjälmarna i sig utgör en hälsofara.
– De är ju inte giftiga. Vi har sålt 1 000-tals sedan 2007 utan problem. Påsarna har vi emellertid avlägsnat.

Sämre kontroll

Det är inte en slump att de farliga produkterna kommer från Kina. Där är kontrollen sämre än i Europa och under de långa transporterna hit förstörs dessutom varorna lätt. Vid kortare avstånd finns det inget skäl att preparera till exempel möbler med antimögelmedel. Därför är det liten risk för att produkter som tillverkas närmare Sverige är kontaminerade. Men 60 procent av varorna som säljs av Överskottsbolaget importeras från Kina. Någon utökad kontroll kommer dock inte att ske.
– Den möjligheten har vi inte, men skulle det komma in klagomål gör vi naturligtvis en undersökning.
Petter Iversen säger att Anne Charlotte Anderberg och andra kunder i liknande situationer inte kan räkna med att få kompensation eller ersättning.
– Nej, det är inte aktuellt. Vi har skött detta så bra som vi kunnat.

 

Fakta

  •  Dimetylfurmarat är ett vitt fast ämne som omvandlas till ånga vid rumstemperatur.
  • Kan irritera hud och ögon och orsaka allergi.
  • Används som behandling mot psoriasis och som konserveringsmedel (mot mögel).
  • Finns inte i svenska kemiska produkter eller läkemedel.

Källa: Kemikalieinspektionen

Text Ossian Grah

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php