Katt under småbarnsåren kan minska allergirisk

Att ha en katt i familjen under småbarnsåren – antingen under eller efter det första året – minskar risken för att barnet ska utveckla kattallergi längre fram.

Det framgår av en studie som gjorts vid Umeå och Göteborgs universitet. Den omfattar drygt 1 200 barn, samtliga födda vid Östersunds sjukhus från februari 1996 till januari 1997.
Syftet med studien var att öka kunskapen om på vilket sätt katt- och hundägande tidigt i livet påverkar ett barns risk att senare utveckla allergiska sjukdomar.

Möjlig strategi

I samband med inkludering i studien, när barnet var ett år, fick föräldrarna besvara frågor om livsstil, om man ägde katt eller hund och om eventuella symtom på astma eller allergi hos barnet. Barnet följdes sedan upp vid 13-års ålder.
Resultaten visar att kattägande, antingen under eller efter det första levnadsåret, kan vara en strategi för att förhindra utvecklingen av kattallergi senare i livet.
Även tidigt hundägande påverkar barns framtida allergirisk, visar studien. Har man hund under barnets första år minskar risken att utveckla både hund- och kattallergi. Att skaffa hund efter det första året tycks dock inte minska risken att utveckla allergiska symtom.

Förstadium till allergi

Resultaten visar även att om man har katt eller hund i hemmet under barnets första år minskar risken för sensibilisering mot katt- eller hundallergen, liksom mot björkallergen.
Sensibilisering innebär att kroppen bildar antikroppar mot ett allergen (ett allergiframkallande ämne), och kan beskrivas som ett förstadium till allergi. Man kan alltså vara sensibiliserad utan att ha några allergiska symtom.

Ytterligare forskning krävs

Forskarna konstaterar att resultaten är i linje med andra vetenskapliga studier som kommit på senare år, och som tyder på att pälsdjursallergi i vissa fall kan motverkas om man växer upp med pälsdjur.
Men för att förstå mekanismerna bakom de allergiskyddande effekterna krävs ytterligare forskning, betonar forskarna.

Studien ”Cat and dog ownership during/after the first year of life and risk for sensitization and reported allergysymptoms at age13” har publicerats i tidskriften ”Immunity, Inflammation and Disease”.

Text Barbro Falk Foto Colourbox