Julen börjar tidigt i år

När jag skriver denna ledare har årets parfymfria vecka just avverkats. Flera föreningar hade ordnat informationsaktiviteter vid apotek och butiker och har också lyckats fånga nya medlemmar till sin förening. Skellefteå är ett trevligt exempel att uppmärksamma då de via informationsfoldrar, dekaler och personliga brev kontaktade alla skolor i Skellefteå för att uppmana till att stödja doftöverkänsliga barn och personal under och efter Parfymfria veckan.
Ytterligare en förening i norra Sverige berättade att de vid apoteket samtalat med en kvinna som frågade hur hon skulle gå till väga för att bli medlem. I nästa andetag frågade kvinnan vad hon kunde hjälpa till med i föreningen. Kan tänka mig att den som värvade kände sig varm om hjärtat.
Jag önskar att alla våra föreningar skulle hitta personer med samma inställning. Tänk hur vi skulle blomstra, synas och kunna göra skillnad. När ni läser denna ledare har vi en dryg vecka till jul och jag tänker mig att detta var en av de bästa julklapparna till just den föreningen.

Fler tidiga julklappar har nyligen delats ut. Stockholms läns landsting har under dryga två år haft två allergikonsulenter som försöksverksamhet inom barnsjukvården och arbetet har nu utvärderats. Både föräldrar och personal i förskola/skola upplevde ökad säkerhet kring barnet samt att förändringar i rutiner i vardagen runt barnet har skett som ökat tryggheten.
Nästan två tredjedelar av föräldrarna uppgav att akutbesöken har minskat och en tredjedel av föräldrarna att barnens frånvaro i förskola/skola var lägre. Detta är faktorer som förbundet och våra föreningar påtalat till politiker en längre tid och nu ses det alltså svart på vitt i utvärderingen. Remitterande läkare uppgav att de skapat ett gott samarbete och en god kontakt med allergikonsulenterna och upplevde också att deras eget arbete underlättats då de kan remittera till dem.
Resultaten i utvärderingen har lett till att verksamheten med allergikonsulenter nu permanentats i Stockholms läns landsting och vi som hör till övriga landsting och regioner i landet har fått ett kraftfullt verktyg att använda i vårt arbete för allergikonsulenter.

Förbundet som helhet har också fått en julklapp. Vårt vandrarhem Södergården har nämligen fått STF:s högsta utmärkelse i kategorin Gästernas val – Årets kudde. En del i motiveringen var ”Det känns som att återvända hem till en släkting varje gång man kommer dit!” I det kan jag bara instämma.
Förutom julklappar har också andra typer av gåvor delats ut. Ett större antal föreningar har nämligen jubilerat genom att fylla 50 år under året. En förening som hållit sig livskraftig under 50 år visar att den haft styrelser som tagit ansvar för föreningens utveckling. Sett till att det funnits bred verksamhet samt haft en öppenhet att omforma då samhället förändras. Vi människor är inte desamma då vi är 30, 50 eller 70 år och det bör inte heller en förening vara. Stort grattis till er som lyckats så väl.
En frisk, skön julhelg där vi alla kan vara delaktiga! önskar jag er alla.

Text Maritha Sedvallson