Jordgolv gjorde mössen mindre allergiska

De senaste årtiondenas dramatiska ökning av allergi anses delvis bero på minskad kontakt med naturliga mikroorganismer. Nu har forskare vid Karolinska Institutet kartlagt sambandet närmare genom att jämföra möss som lever i burar med jordgolv, med de som lever i rena burar med spån.

När mössen utsattes för allergisk lunginflammation märkte forskarna att de som levt med jordgolv utvecklade en betydligt lindrigare inflammation jämfört med mössen i de rena burarna.

Nyttiga bakterier

Även om båda grupperna av möss utvecklade allergiska inflammationer så kunde mössen som levde med jord i sina burar hantera sin respons bättre.
Den allergiska inflammationen påverkade i sin tur sammansättningen av mikroberna i tarmkanalen hos mössen, vilket tyder på en direkt kommunikation i båda riktningarna mellan de anatomiskt skilda avdelningarna. Sker en förändring av immunförsvaret och mikrobsammansättningen på det ena stället så påverkas även det andra.
Den moderna livsstilen kan ha lett till att människan förlorat en stor del av sina hälsofrämjande bakterier och därmed utvecklat ett sämre immunförsvar, tror forskarna.

Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php