Investera i barnens arbetsmiljö

Under sommarledigheten ägnade jag tid åt att läsa material som det varit svårt att hinna med. Bland annat Boverkets undersökning av innemiljö och energianvändning på 131 skolor. Rapporten, som refereras mera utförligt i detta nummer av Allergia, visar på upprörande brister i skolornas och förskolornas inomhusmiljöer. Brister som drabbar barn med allergier särskilt hårt. Tyvärr bekräftar Boverket de intryck jag själv och Astma- och Allergiförbundet har. Inte ens rent formella krav uppfylls! Fyrtio procent av skolorna saknar ett godkänt protokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen.

Jag tycker att Astma- och Allergiförbundet har gjort en hel del för att uppmärksamma problemen i barnens inomhusmiljöer. Vi har genomfört stora satsningar som kampanjåret Inne 99 och ständigt gnetat med information och rådgivning. Ingen ansvarig kan med trovärdighet påstå att den inte fått tillräcklig information om problemen. Jag blir därför alltid lika upprörd när jag kommer i kontakt med föräldrar som berättar om hur sjuka deras barn blir i skolan.

Om skolan ska bli fullt tillgänglig också för barn med allergier måsta alla Sveriges kommuner ta ansvar för att barnens miljöer blir minst lika bra som vuxnas arbetsmiljöer. Det skulle innebära en storsatsning på bred front för att åtgärda dagens brister och åstadkomma en attitydförändring hos ansvariga bland politiker och tjänstemän i kommunerna.

Nu när vi närmar oss en lågkonjunktur, och det kommer att krävas infrastrukursatsningar för att hålla uppe sysselsättningen, föreslår vi att staten stödjer kommunerna med investeringsbidrag till förbättringar av skolornas miljöer. Ett sådant bidrag till kommunerna skulle visa att regeringen prioriterar barnen.

Text Ingalill Bjöörn