Ingen priskonkurrens på pollenmediciner mellan apoteken

Ett av argumenten för avregleringen av apoteksmonopolet var den ökade konkurrensen som skulle leda till sänkta priser. En undersökning Allergia gjort visar dock att priserna på de receptfria allergiläkemedlen är desamma oavsett i vilken apotekskedja du väljer att handla.

Thomas Ringbom är projektledare vid konkurrensverket och ansvarig för uppdraget att följa omregleringen av apoteken ur ett konkurrensperspektiv. Han menar att det står apoteken fritt att följa efter varandras priser.

Är prisutvecklingen något ni granskar?
–– Nej, men myndigheten Tillväxtanalys har fått regeringens officiella uppdrag att följa prisutvecklingen efter omregleringen.
Enligt Björn Falkenhall, projektledare på Tillväxtanalys, kommer de att titta på vad som händer med priserna generellt, men inte jämföra prisutvecklingen ur ett konkurrensperspektiv. De har enbart tittat på prisutvecklingen i dagligvaruhandeln.

Det finns alltså ingen som för närvarande har för uppdrag att jämföra prisutvecklingen mellan de olika apotekskedjorna?
–– Nej, det tror jag inte. Konsumentverket håller på med en undersökning som rör konsumentaspekter som tillgänglighet, service och liknande, säger Björn Falkenhall.
Konkurrensverket övervakar att konkurrenslagen följs, och de företag som bryter mot den kan bli skyldiga att betala konkurrensskadeavgift. Om olika företag kommer överens eller träffar avtal med varandra om att ta ut ett visst pris vid försäljning till kunder eller konsumenter kan det vara ett brott mot konkurrenslagen. Men Peter Delden, vid Konkurrensverkets tipsfunktion ser inget problematiskt i de identiska priserna.
–– Normalt är enbart observationer om likartad prissättning inte tillräckligt som underlag för att vi ska kunna initiera en utredning hos oss. Det måste även finnas någon form av bevis för att fristående företag kommit överens om att hålla samma priser, för hela eller delar av sitt sortiment, för att förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag ska bli tillämpligt, säger han.

De olika apoteksaktörernas priser är på öret desamma på de olika produkterna efter omregleringen. Hur ser Konkurrensverket på det?
–– Vi har inte fått några indikationer på, eller någon anledning att tro att de här företagen har samarbetat och slutit avtal med varandra om priserna. Det är inte olagligt att ” följa John”. Vi har marknadsekonomi. Skulle vi däremot få indikationer på, eller någon anmälan om att apotekskedjor samarbetar med varandra, sluter avtal och kommer överens då kan vi starta en utredning, säger Thomas Ringbom.

Hur kommer det sig att konkurrerande kedjor sätter identiska priser?
–– Det har gått ganska kort tid sedan omregleringen, och apoteksaktörerna håller på att etablera sina apotek och bygga upp sina verksamheter, så det är väl möjligt att det här med priskonkurrens kanske får ett större genomslag med tiden. Det återstår att se.

Hur tar ni ställning till om företagen ”följt John” eller om de har samarbetat om priser?
–– Det är ju en bevisfråga i slutänden, naturligtvis. För att något ska vara olagligt ska det enligt kriterierna bland annat finnas ett avtal mellan aktörerna. Men avtal kan ju vara både skriftliga och muntliga, och det är klart att muntliga avtal är svåra att bevisa i domstol, säger Thomas Ringbom.

Men företagen vill väl själva inte flagga med det om de har gjort avtal med varandra?
–– Nej, det ligger ju i sakens natur. Olagligt beteende är det ingen som vill redovisa. Men jag vill betona att vi inte har fått några indikationer på att apoteksaktörerna skulle ha haft något samarbete. Men får vi indikationer på det, då startar vi en utredning.

Förmånspris inte alltid billigast

Det är lätt att förledas att tro att det alltid är mest fördelaktigt att få sina mediciner utskrivna på recept, för att de då ingår i högkostnadsskyddet. Men spenderar du mindre än 900 kronor per år på mediciner kan du ibland tjäna på att köpa medicinerna receptfritt istället.
När du köper läkemedel på recept betalar du själv hela eller en del av läkemedelspriset. Priset du betalar för dina läkemedel själv blir lägre ju högre sammanlagda kostnader du har haft under en ettårsperiod.

Vissa läkemedel är dock dyrare på recept än receptfritt. Enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beror det bland annat på att recepthanteringen innebär en merkostnad för apoteken. Köper du receptbelagda mediciner för under 900 kronor per år kan det därför finnas pengar att tjäna på att köpa medicinen utan recept istället. En förpackning med tio Kestine- tabletter kostar till exempel receptfritt 58 kronor, mot 67.50 kr med recept, vilket alltså gör varje tablett nästan en krona dyrare. Detsamma gäller till exempel ögondropparna Lecrolyn och Livostin, som med recept kostar 86 kronor, vilket är 50 öre dyrare än om du köper dem utan recept.
Detta gäller dock inte alla läkemedel, och du kan själv hitta det pris du betalar mot recept för respektive läkemedel under fliken ”förpackningar” på www.fass.se.

Stora prisskillnader mellan märken

Priserna på allergiläkemedel skiljer sig inte åt mellan apoteken, däremot är skillnaderna stora mellan olika märken.
Det dyraste receptfria läkemedlet mot allergi är nästan fyra gånger dyrare än det billigaste. Detta trots att de innehåller samma verksamma substans. Det visar en granskning av allergiläkemedel som Kronans Droghandel har gjort.
– Priset spelar ingen roll för effekten eftersom de billiga läkemedlen innehåller samma verksamma ämnen som de dyrare. Däremot är det viktigt att använda rätt allergiläkemedel för rätt besvär, säger Carin Svensson farmacichef på Kronans Droghandel.
Den stora skillnaden beror på att patent gått ut och att det uppstått konkurrens mellan olika tillverkare. Som pollenallergiker kan man vara trygg med att de olika märkena har en bra effekt, eftersom alla läkemedel är testade och godkända av Läkemedelsverket. På apoteken ger utbildade farmaceuter råd om vilka läkemedel som passar för olika besvär. Receptfria allergiläkemedel kan också säljas i mataffärer och på bensinstationer, men eftersom deras personal saknar farmaceutisk utbildning får de inte ge råd kring läkemedlen.

Prisjämförelse

Nässpray med kortison
Flutide Nasal, 50 mg/dos, förpackning om 60 doser, 96,50 kr (1,61 kr per dos)

Flutikason Teva, 50 mg/dos, förpackning om 60 doser, 79 kr (1,31 kronor per dos)

Nässpray med natriumkromoglikat

Pollyferm, 5,2 mg/dos, förpackning om 100 doser, 90 kr, (90 öre per dos)

Lomudal Nasal, 5,2 mg/dos, förpackning om 100 doser, 126,50 kr (1,26 kr per dos)

Antihistamintabletter med loratadin

Clarityn 10 mg, förpackning om 10 st, 67,50 kr (6,75 kr per tablett)

Loratadin Actavis 10 mg, förpackning om 7 st, 17,50 kr (2,50 kr per tablett)
Loratadin Actavis 10 mg, förpackning om 14 st, 25,50 kr (1,82 kr per tablett)

Antihistamintabletter med cetirizin

Zyrlex 10 mg, förpackning om 7 st, 44,50 kr (6,37 kr per tablett)

Cetirizin Actavis 10 mg, förpackning om 7 st, 17,50 kr (2,50 kr per tablett)
Cetirizin Actavis 10 mg, förpackning om 14 st, 25,50 kr (1,82 kr per tablett)

Det finns fler allergiläkemedel med andra verksamma substanser på marknaden. Vill man veta mer om dessa kan man fråga på sitt lokala apotek.

Text Susanna Ehlers

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php