Husdjur tidigt i livet minskar allergirisk

En amerikansk studie har mätt hur allergirisken hos barn under två år varierar om modern under graviditeten haft husdjur eller inte. Parallellt jämfördes risken utifrån födelsesätt och befolkningsgrupp. Rönen publicerades nyligen i Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Forskare vid Henry Ford sjukhuset i Detroit har följt 1187 nyfödda under fyra år efter födseln genom att ta blodprov vid födseln, 6 månaders, ett års samt två års ålder. IgE-nivåerna mättes i blodproven och utifrån dessa värden har man bedömt risken för att utveckla allergi. IgE, Immunoglobulin E, är ett ämne i kroppens immunförsvar som kopplas till utveckling av allergier och astma.

Lägre nivåer

Ungefär två av tre mödrar var afroamerikanska och en av tre var europeisk-amerikanska, 63 procent födde vaginalt och resten via kejsarsnitt. Hos 420 av mödrarna fanns husdjur i hemmet.
De som fötts vaginalt hade lägre nivåer av IgE än vid kejsarsnitt. Vid vaginal förlossning utsätts det nyfödda barnet i högre grad för bakterier än vid kejsarsnitt. Enligt forskarna är förklaringen den så kallade hygienhypotesen; om barnen tidigt utsätts för många olika bakterier hemma och under förlossningen stärks barnets immunsystem och risken för allergier minskar.

Genetiska skillnader

I studien jämfördes barnen med avseende på födelsesätt och befolkningsgrupp, uppdelade efter om de hade haft husdjur eller inte hemma under graviditeten och småbarnsåren.
De barn vars mammor haft husdjur inomhus under graviditeten hade också lägre nivåer av IgE, vilket visar att de som före födseln utsatts för djur fick minskad allergirisk första levnadsåren.
Resultatet var att de barn som både haft husdjur hemma, redan före födseln, och fötts vaginalt sammantaget fått lägst IgE-halt och därmed minst risk för att få allergi.
Man studerade även om det hos olika befolkningsgrupper sågs skillnad i allergiutvecklingen. Studien visade att amerikaner med afrikanskt påbrå hade större risk för allergier jämfört med dem från Europa, Asien eller Mellanöstern. Orsaken tros vara genetiska skillnader.

Källa: Journal Of Allergy and Clinical Immunology, Prenatal Pet Exposure, Delivery Mode, Race Are Key Factors In Early Allergy Risk, en Henry Ford Hospital studie.

Text Amanda Quensel

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php