Hurra en allergisk gäst!

Det finns inte många saker som kan medföra så mycket glädje alternativt besvikelse som ett restaurangbesök för en människa med matallergi. Jag kan fortfarande minnas tillfällen då allt fungerat väl på en restaurang. Tillfällen då personalen mött mina problem med respekt och allvar, gjort sitt bästa för att också jag som matallergiker ska få en bra service. Det är inte heller svårt att återkalla minnet från restaurangbesök då allting gått helt fel. Då jag själv eller mitt barn tvingats lämna bordet utan att ha fått något vettigt att äta. Någon gång t.o.m.drabbad av akut allergireaktion på grund av felaktig information.

Mot den bakgrunden är det därför så glädjande att förbundet nu inlett ett sådant fruktbart samarbete med Restaurangföretagarna och utvecklat ett utbildningsprogram om matallergier riktat till anställda inom restaurangbranschen. Min erfarenhet är att det ofta är kunskaperna som saknas när något går fel. Attityden i samarbetet är också så positiv. Det tar fasta på den vilja att ge en god service också till gäster med allergier som vi vet finns på många krogar.

Rubriken på utbildningsprogrammet ”Hurra en allergisk gäst” signalerar att gästen med matallergi är värdefull för restaurangen. I samarbetets förlängning ligger också en möjlighet för restauranger att certifiera sig som ett tryggare alternativ för människor med matallergier. Tänk, i framtiden kanske vi som har matallergi kommer att hitta en logga på många krogars dörrar som meddelar att här har vi ansträngt oss extra för att skapa trygghet för er med allergi! Då har vi i Astma- och Allergiförbundet förvandlat besvikelse till glädje – Hurra en allergisk gäst!

Text Ingalill Bjöörn